Scientology mantelorganisaties in Nederland

- en andere interessante artikelen -

Op deze page heb ik de meeste artikelen geplaatst die jaren geleden op http://www.dataweb.nl/~keesb/ te vinden waren omdat ik ze van belang acht. De artikelen bevatten OCR fouten en die heb ik niet gecorrigeerd. Hier en daar is een link in de tekst aangebracht door mij naar relevante teksten/pagina's.


Het Parool, 20 maart '91   Het Parool, 20 april '91   Het Beste I, Okt. '91   Het Beste II, Okt. '91   De Gooi en Eemlander, 27 maart '93   Nieuwe Revu I, 13 juni '91   Nieuwe Revu II, 13 juni '91   Volkskrant, 25 januari 1997  

Het Parool, 20 maart '91

Modieuze dekmantel van sekte Scientology.
Ook sektes moeten met hun tijd mee, beseffen de volgelingen van
L. Ron Hubbard, oprichter van de omstreden Scientology Kerk.
Derhalve is nu met het bedrijf Silhouet de modieuze weg van de
management consultancy ingeslagen. De nieuwe doelgroep:
sollicitanten en werknemers waar de baas niet zo tevreden over
is.
door BART MIDDELBURG
Anderhalve maand geleden plaatste het bedrijf G & B Computers
in Hoofddorp in een aantal kranten een personeelsadvertentie
waarin een computertechnicus, een administratief medewerker en
een verkoper werden gevraagd. Behalve sollicitanten meldde zich
daarop in Hoofddorp ook Manuel Nugteren van Silhouet Management
Consultants, gevestigd aan de Stadhouderskade 159 in Amsterdam.
Nugteren bood G & B een 'universeel bruikbare technologie om een
onderneming met succes te runnen': de Oxford Capacity Analysis
(OCA).
De OCA, aldus de fraaie brochure die hij bij G & B achterliet, is
een 'bijzonder nauwkeurige persoonlijkheidstest die met groot
succes wordt gebruikt door bedrijven overal ter wereld bij de
selectie van nieuw of bestaand personeel'.
Werkgevers maken volgens Silhouet nog wel eens de vergissing
sollicitanten aan te nemen op grond van een sollicitatiegesprek.
Helemaal fout. aldus de brochure. want slechts met de OCA kan
'achter het masker' van de sollicitant worden gekeken.
Wat draagt de persoon, die tijdens het gesprek zo energiek,
zelfverzekerd en welsprekend overkwam, daadwerkelijk bij? Zal er
echt wat uit zijn handen komen? Hoeveel stress kan hij hebben? En
hoe zit het met zijn verantwoordelijkheidsgevoel en loyaliteit
ten opzichte van het bedrijf? De OCA kan u deze informatie
verschaffen."
Zodra sollicitanten de test hebben ondergaan wordt de aldus
verkregen informatie door zowel een computer als een
'testevaluator' van Silhouet verwerkt en nog geen 24 uur later
krijgt de werkgever 'een haarscherp beeld van de sollicitant'
toegefaxd.
Verlies
Een op de twintig grote Amerikaanse bedrijven maakt volgens
Silhouet al gebruik van de OCA en niet alleen voor het testen van
sollicitanten: ook bestaand personeel kan uiteraard worden
getest. Recent onderzoek heeft volgens Silhouet namelijk
uitgewezen 'dat de meeste bedrijven ruwweg de helft van hun winst
verliezen door menselijke ondoelmatigheid'.  Ondoelmatige
werknemers dienen derhalve gelokaliseerd te worden; evenals
trouwens werknemers die wel 'naar behoren functioneren, maar
waar nog veel meer uitgehaald zou kunnen worden'.
Het heeft volgens Silhouet weinig nut zulke werknemers naar
'allerlei interessante algemene cursussen' te sturen. "Dat zal
hem niet of nauwelijks helpen. Wat de persoon nodig heeft is een
individueel, persoonsgericht trainingsprogramma, zodat hij leert
zijn eigen capaciteiten beter te benutten."
Bij G & B Computers werkte aanvankelijk noch Nugteren - een in
een onberispelijk pak gestoken manager van een jaar of 25 - noch
het hier en daar hoge metafysische gehalte van de
Silhouet-brochure enige argwaan.
"Nee, er zijn wel meer van dat soort consultancy-bureaus actief.
Bovendien wist ik dat een ander computerbedrijf al met Silhouet
in zee was gegaan, dus dan denk je: dat zal wel goed ziten.",
zegt een van de G & B-directeuren.
Kleine lettertjes
Tot uit de kleine lettertjes helemaal onderaan de Oxford Capacity
Analysis bleek dat het copyright van de test bij wijlen L. Ron
Hubbard berust, oprichter van de omstreden Church of Scientology.
Lafayette Ron Hubbard stichtte de Scientology Kerk begin jaren
vijftig in Amerika na een mislukte carriere als
science-fictionschrijver. Als filosofische grondslag voor zijn
sekte ontwierp hij een theorie die het beste kan worden
omschreven als pseudo-psychologische wartaal. Bron van alle
aardse ellende, maar ook van al het leed elders in het
melkwegstelsel waren volgens Hubbard de engrammen: de geestelijke
ballast die mensen met zich mee moeten torsen uit hun vorige
levens als Mossel, Huiler, Luiaard, dan wel Aap.
Ook Xenu, die 75 miljoen jaar geleden over negentig planeten
regeerde, heeft heel wat hedendaagse misere op zijn geweten.
Oudere lezers zullen zich ongetwijfeld nog herinneren hoe hij de
aardbewoners destijds in kraters bijeen dreef, teneinde ze in het
kader van de geboortebeperking met thermonucleaire stralen om het
leven te brengen.
De Scientology Kerk houdt nu al decennia lang vol dat ontsnapping
aan die destructieve erfenis slechts mogelijk is door tegen
betaling van veel geld veel cursussen te volgen. In eerste
instantie zijn dat doorgaans 'communicatie-oefeningen' alsmede
'objectieve processen', waarbij de 'student' onder meer uren
achtereen 'Vliegen vogels?' moet zeggen, om zich ten slotte de
bekwaamheid te verwerven tegen een asbak te praten, een en ander
uiteraard onder toezicht van een terzake kundige.
'Brug naar Clear'
Wie dan nog niet is afgehaakt kan zich op de door Hubbard
ontworpen Brug naar Clear begeven, een eindeloze reeks
vervolg-cursussen aan het eind waarvan de felbegeerde staat van
clear gloort. Over dat begrip zijn de meningen altijd sterk
verdeeld geweest. Aanvankelijk heette het dat wie eenmaal clear
was, zou genezen van ziektes waarvoor de officiele medische
wetenschap nog geen remedie heeft gevonden (zoals leukemie),
nieuwe tanden zou krijgen en circa vierhonderd jaar oud zou
kunnen worden.
Dat laatste kon Scientology echter onmogelijk volhouden nadat
grondlegger Hubbard zelf op 1 januari 1986 op slechts 74-jarige
leeftijd was overleden.
De aanhangers van Hubbard worden verondersteld zich zowel mentaal
als financieel volledig over te leveren aan de sekte. Slechts een
enkele uitverkorene bereikt de staat van clear, maar de meeste
Scientologen zijn gedoemd hun leven lang cursussen te volgen en
tienduizenden guldens te spenderen, teneinde ooit eens van de
vloek van Xenu te worden verlost.
ln onder meer Australie en Engeland is Scientology in het
verleden verboden geweest. De afgelopen jaren zijn ook in Italie,
Spanje en Frankrijk door justitie maatregelen tegen de sekte
genomen. In Italie werd een groot aantal vestigingen gesloten
wegens onder meer het financieel uitkleden van geestelijk
gehandicapten. In Spanje werd zelfs ds Heber Jentzsch -
internationaal president van de beweging - aangehouden op
verdenking van oplichting.
Midden vorig jaar werd de leiding van de Franse Scientology Kerk
aangehouden nadat een sektelid onder verdachte omstandigheden om
het leven was gekomen.
E-meter
Ook in Nederland zijn gevallen bekend waarin grof misbruik van
mensen is gemaakt. Een paar jaar geleden maakte Scientology een
man met een aangeboren hersenafwijking zeventien duizend gulden
afhandig. In 1984 oordeelde de Sektencommissie uit de Tweede
Kamer dat Scientology met het gebruik van de beruchte E-meter
(een soort leugendetector) 'belangrijke grondrechten' aantast.
Mede dankzij de ruime opvattingen over godsdienstvrijheid die in
Nederland heersen, is Scientology hier echter nog nooit in zulke
grote problemen gekomen als in het buitenland het geval is
geweest.
Traditioneel werft de sekte in Nederland door mensen op straat,
bij voorkeur in de omgeving van het hoofdkantoor aan de
Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam, een 'gratis
persoonlijkheidstest
' aan te bieden. Uit die test blijkt onveranderlijk dat
betrokkene er zeer ernstig aan toe is en dat dringend
'persoons-training' gewenst is, te beginnen met
'communicatie-oefeningen'.
Nadat de naam Scientology zodanig besmet was geraakt dat in het
ronselen met de 'gratis persoonlijkheidstest' de klad was
gekomen, werd in 1985 al het 'afkickcentrum' Narconon opgericht,
en is nu kennelijk de eigentijdse weg van de
managementconsultancy ingeslagen.
Het fenomeen van de persoonlijkheidstest (volgens schattingen
gebruikt maar liefst vijftig procent van de bedrijven in Groot
Brittannie dergelijke tests bij de beoordeling van sollicitanten
en personeel) werd twee weken geleden in het weekblad
Intermediair nog onomwonden omschreven als 'wiskundig drijfzand'.
Als Silhouet Management Consultants een zoveelste dekmantel is
van Scientology dan is drijfzand echter nog een tamelijk milde
omschrijving van de Oxford Capacity Analysis, waarvan binnen de
testbranche overigens niemand ooit heeft gehoord. In dat geval
leveren werkgevers sollicitanten en werknemers over aan een
omstreden sekte zonder zich daar bewust van te zijn, want
Scientology komt in de Silhouet-brochure nergens voor.
Bovendien heeft Silhouet er dan belang bij de Oxford Capacity
Analysis in het nadeel van sollicitanten en werknemers te laten
uitvallen: alleen dan immers, kan worden geadviseerd peperdure
communicatiecursussen op de Brug naar Clear te gaan volgen.
De enige manier om er achter te komen of Silhouet daadwerkelijk
een nieuwe fuik is van Scientology is de OCA te ondergaan en dan
te kijken wat de managementconsultants adviseren. De verslaggever
besluit zich derhalve - onder de naam van een werknemer van G & B
- aan te melden bij Silhouet.
De OCA blijkt te bestaan uit een lijst van tweehonderd vragen die
zo op het oog in niets verschilt van de traditionele 'gratis
persoonlijkheidstest' waarmee in de Amsterdamse binnenstad wordt
geleurd: 'Zit u vaak na te denken over de dood, ziekte. pijn, en
verdriet?'. 'Komt het leven u nogal vaag en onwerkelijk over?',
en 'Lijkt het leven u de moeite waard?' Daarop kan slechts met
ja, weet niet, of nee worden geantwoord - 'Zet een kruisje in het
juiste hokje'.
Zonder verder op de vragen te letten wordt de vragenlijst
ingevuld als betrof het de toto, van G & B naar Silhouet gefaxt,
en inderdaad: binnen 24 uur faxt Silhouet een 'testprofiel' (een
ondoorgrondelijke grafiek) met toelichting terug.
Zoals te verwachten was, blijkt het de diagnose te zijn van een
ongeneeslijk zieke die in de terminale fase verkeert.
'Bovenstaand testprofiel toont een persoon die het niet zo
gemakkelijk heeft in zijn leven,' aldus de toelichting. 'Het feit
dat bijna alle punten onder de 0-lijn liggen geeft aan dat hij
weinig weerstandsvermogen (meer) heeft om zich staande te houden
in het leven. Dit zal misschien niet onmiddellijk zichtbaar zijn,
omdat punt D (zekerheid) zijn hoogste punt is. Niettemin is hij
in feite toch vrij onzeker. Bovendien geven de lage A-B-C aan dat
hij zeer gespannen is en problemen heeft. Zijn aandacht is
vaak naar binnen gericht en hij zal dan een afwezige, verstrooide
indruk maken. Hij laat vaak de dingen op zich afkomen.
Waarschijnlijk mede 'door de lage A-B-C is zijn energieniveau
heel laag en beschikt hij over weinig daadkracht. Verder tonen de
lage G t/m H dat hij eigenlijk liever op zichzelf is en het
moeilijk vindt om in echte communicatie met anderen te zijn.'
Conclusie - jawel: 'Deze persoon heeft dringend persoonstraining
nodig om hem te helpen zijn bekwaamheden weer terug te winnen.'
Spreekuur
Afgelopen maandag diende de verslaggever zich dan ook te melden
op het spreekuur van 'testevaluator' Manuel Nugteren in het pand
van Silhouet aan de Stadhouderskade. Een smetteloos ingericht
kantoorpand met hoogpolig tapijt en veel moderne kunst. In
Nugterens spreekkamer prijken de Evaluator's Know How Chart (By
L. Ron Hubbard) en The Conditions Formulas (by L. Ron Hubbard)
aan de muur. Om bezoekers er nog eens van te doordringen hoe hard
zij hulp nodig hebben, staat in de kamer een flap-over opgesteld
waarop met viltstift de ontwikkeling is gevisualiseerd die zoals
algemeen bekend van 'woede en conservatisme' leidt tot 'apathie,
dood'.
Nugteren gaat zitten, slaat een mapje open waar hij het
onderhavige 'testprofiel' uit te voorschijn haalt, en trekt
vervolgens een bedenkelijk gezicht. Enfin, de verslaggever had
zelf ook al gezien dat het hopeloos mis is. Maar er is nog een
kans op redding. aldus Nugteren, als hij tegen betaling van
negenduizend gulden een drietal cursussen volgt onder leiding van
supervisor Nellie Hopstaken, te beginnen met een driedaagse
'communicatiecursus' a drieduizend gulden.
Prijzig, moet Nugteren toegeven. "Maar je moet het zo zien: als
je een bedrijf helemaal moet reorganiseren, ben je veel meer
kwijt. Bovendien is het gebruikelijk dat de kosten door de
bedrijven worden betaald, want die kunnen dat weer aftrekken van
de belasting".


Het Parool, 20 april '91

Scientology infiltreert wereldwijd in concerns
Niet alleen in nederland , in heel Europa voert de Scientology
Kerk, de sekte van wijlen L. Ron Hubbard, een nieuwe strategie
uit: infiltreren in het bedrijfsleven onder de dekmantel van
'management-consultancy". In Nederland is dat al gelukt bij grote
concerns als de Rabobank, de Technische Unie en tal van kleinere
bedrijven. In Duitsland wordt gesproken van een ware
'Firmen-Coup'. Met de nieuwe zakelijkheid van Scientology zouden
wereldwijd inmiddels al zo'n 18.000 bedrijven 'clear' zijn
gemaakt. Mijn baas zei: "Je bent nog wel te redden, dat gaat dan
heel veel geld kosten en wij zijn niet bereid dat in je te
investeren".
Met andere woorden: ik was ontslagen.
door BART MIDDELBURG
NADAT hij eind vorig jaar met de directie van SPSS Benelux bv in
Gorkum een aantal sollicitatiegesprekken had gevoerd was Roeland
Uitslager (30) uit Nieuwegein tamelijk zeker van z'n zaak. Het
moest wel heel raar lopen wilde de post van 'sales support
manager' hem nu nog ontgaan. SPSS is een Amerikaans, software
gespecialiseerd, computerbedrijf dat de Europese markt aan het
verkennen is.
"Ze hadden me om te beginnen gevraagd te solliciteren." zegt
Uitslager. "Ik werk al lang in de computerbranche en had al vaker
met ze te maken gehad. De sollicitatiegesprekken waren bovendien
redelijk positief verlopen. Onwillekeurig denk je dan toch: kat
in 't bakkie."
Het moderne management heeft echter geleerd op het terrein van de
werving en selectie vooral niet af te gaan op eigen indrukken.
"Ze vroegen me dus of ik ook nog bereid was een psychologische
test te ondergaan. Prima, zei ik. Op zichzelf is dat ook niet
uitzonderlijk. Steeds meer bedrijven laten hun sollicitanten
testen en zo'n test is bovendien nooit van doorslaggevende
betekenis. Het wordt vrij algemeen gezien als een hulpmiddel bij
de beeldvorming, meer niet. Maar hier ging dat wel even anders."
Op het SPSS-kantoor moest Uitslager een lijst van tweehonderd
vragen invullen, genaamd de Oxford Capacity Analysis (OCA).
Vragen als 'Grasduint u gewoon voor uw plezier in spoorboekjes,
adresboekjes of woordenboeken?', 'Groet u mensen hartelijk?' en
'Vervult de gedachte aan de dood u met afschuw? waarop met 'ja',
'weet niet' of 'neen' moet worden geantwoord. De ingevulde
vragenlijst werd vervolgens anoniem - zonder vermelding van de
identiteit van de betreffende kandidaat - doorgefaxd naar het
testbureau waarmee SPSS een contract heeft afgesloten, Silhouet
Management Consultants In Amsterdam.
"In het volgende gesprek met Ton Koster, de directeur van SPSS,
kreeg ik het resultaat te horen - en dat was niet best," zegt
Uitslager. "De uitslag bestond uit drie onderelen' mijn relatie
tot mezelf, mijn relatie tot anderen en mijn relatie tot het
werk. Mijn relatie tot mezelf bleek zeer negatief te zijn. Mijn
relatie tot anderen was redelijk positief en mijn relatie tot het
werk was, geloof ik, een beetje gemiddeld: dertig procent van wat
het hoort te zijn, of zoiets. Het kwam er in elk geval op neer
dat ik heel veel training nodig had, echt voor duizenden guldens,
om me weer goed te laten functioneren."
In tegenstelling tot Uitslager bleek SPSS-directeur Koster nogal
onder de indruk van de uitslag. Hij zei: "Tja, dat is ons
eigenlijk wel wat tegengevallen". "Jullie kennen me al langer dan
vandaag", heb ik toen gezegd. "En welke indruk heb ik in de
sollicitatiegesprekken gemaakt?". "Heel positief", moest hij
toegeven. Hij bleef echter maar tegen die test aanhikken dus op
een gegeven moment heb ik dan ook gezegd: "Wat doen jullie?
Schuiven jullie dit terzijde? Of vinden jullie die test zo
zwaarwegend dat we het verder maar zullen vergeten? Maar zelfs
dat wist 'ie niet."
Compromis
Tenslotte werd het compromis gesloten dat Uitslager zelf contact
zou opnemen met Silhouet teneinde nader inzicht te krijgen in de
ernst van zijn situatie en ook in de werking van de Oxford
Capacity Analysis.
"1k vroeg me bijvoorbeeld af hoe het kon dat de uitslag
innerlijke tegenstrijdigheden bevatte," zegt Uitslager. "Zo
heette het dat ik zwaar depressief was, maar ergens anders stond
weer dat ik een 'hoog inlevingsvermogen had in anderen'. Dat kan
toch niet? Als je zwaar depressief bent, dan ben je volgens mij
zo druk met jezelf bezig dat je je nauwelijks nog kan inleven in
de problemen van anderen, laat staan dat je ook nog een hoog
inlevingsvermogen hebt.".
Uitslager maakte daarop een afspraak met 'testevaluator' Els
Breet van Silhouet op het kantoor van het bureau in Amsterdam.
Discussie over de uitslag is bij Silhouet echter onmogelijk.
"Alles wat ik zei werd onmiddellijk afgekapt want die test deden
ze al dertig jaar, dus daar was niks mis mee. Ik moest gewoon
training volgen, punt uit. In eerste instantie was dat de
Purification Rundown. Ik moest eerst geestelijk helemaal
schoongemaakt worden, helemaal op mezelf worden teruggeworpen. En
het kon in mijn geval niet bij een cursus blijven, nee, ik was
er zodanig aan toe dat ik een complete cyclus van trainingen
moest doorlopen."
Ondergang
Na twintig minuten verliet Uitslager het pand van Silhouet in het
besef dat hij naar de baan van sales support manager bij SPSS wel
kon fluiten, en inderdaad: van directeur Koster van het
software-bedrijf heeft hij sindsdien niets meer vernomen.
Uitslager: "Nee, wacht, ik vergis me. Ik heb daarna nog een
briefje van hem gehad. Een briefje waarin hij me van harte succes
wenste bij mijn nieuwe sollicitaties.".
Silhouet Management Consultants, zo werd een maand geleden
aangetoond in deze krant, is de zoveelste dekmantel van de
omstreden Church of Scientology, een sekte die begin jaren
vijftig in de Verenigde Staten werd gesticht door Lafayette Ron
Hubbard. Als voortzetting van zijn mislukte carriere als
science-fiction schrijver bedacht Hubbard als sekteleider dat de
mensheid tot ondergang gedoemd is als rechtstreeks gevolg van
gebeurtenissen zeventig miljoen jaar geleden. In die vergeten
periode bestookte zekere Xenu, een verwerpelijke tiran, de
aardbewoners met thermonucleaire stralen, voor die tijd tamelijk
geavanceerd wapentuig.
Sindsdien kampt elk mens met 'engrammen', een aandoening
waartegen de officiele medische wetenschap nog altijd machteloos
staat, maar waarvan wel degelijk genezing mogelijk is. Tegelijk
met de kwaal bracht Hubbard, in de jaren vijftig, namelijk ook
het geneesmiddel op de markt: 'The Bridge To Total Freedom',
ofwel De Brug Naar Totale Vrijheid, een schier eindeloze reeks
cursussen die uiteindelijk tot geheel of gedeeltelijk herstel
moeten leiden. De kandidaat Scientoloog dient onderaan de ladder
te beginnen met een grote mentale schoonmaak en met 'Objectivs',
communicatiecursussen, waarbij de cursist onder meer leert dat -
zoals Hubbard ooit tot z'n verbijstering ontdekte - een tomaat in
staat is om een uiterst beschaafd gesprek te voeren met een
komkommer.
Zodra de cursist zelf zo ver is dat hij in communicatie kan
treden met een asbak, is het tijd voor het meer serieuze werk en
kan een poging worden ondernomen via de vervolgcursussen Grade 0,
Grade I, Grade II, Grade III en Grade lV, op te klimmen tot de
heilzame staat van Clear. Wie dat bereikt kan volgens een
toelichting op de Brug Naar Totale Vrijheid voortaan door het
leven als 'A Being Who No longer Has His Own Reactive Mind' - Een
Persoon Die Niet Langer Zijn Eigen Terugwerkende Geest Heeft.
Zelfs een Clear is echter nog niet klaar. Nu de engrammen
grotendeels onder controle zijn, is namelijk de 'thetan' aan de
beurt waarmee iedereen is uitgerust. Voor alle duidelijkheid: de
thetan is 'het fysische heelal, de mind, of iets anders, dat zich
er van bewust is dat het zich bewust is', zo blijkt uit de
'Nederlandse woordenlijst van Scientology', die is uitgegeven
door het Europese hoofdkwartier van de sekte in Kopenhagen.
Na de cursus 'OT I (Operende Thetan I), volgen OT II, OT III, OT
IV, etcetera, tot en met OT XV. Waartoe de Opererende Thetan XV
allemaal precies in staat moet worden geacht, is niet bekend,
want dat is - evenals de specifieke verworvenheden van de meeste
lagere OT's - strikt vertrouwelijk. Vast staat echter wel dat de
Opererende Thetan meer in z'n algemeenheid 'totaal oorzaak is
over materie, energie, tijd en denken en zich niet in zijn
lichaam bevindt'.
De kosten van de eerste schreden op de Brug Naar Totale Vrijheid
(de schoonmaak plus een aantal grote communicatiecursussen)
belopen zo'n tienduizend gulden en stijgen daarna in hoog tempo.
De toenmalige woordvoerder van de Scientology Kerk Amsterdam, Rob
Hiemstra, verklaarde een paar jaar geleden weliswaar nog lang
niet clear te zijn, maar inmiddels tot z'n innige tevredenheid
rond de zeventigduizend gulden te hebben gespendeerd aan zijn
reiniging.
Gevoeglijk kan dan ook worden aangenomen dat de status van OT XV
een investering van tonnen vergt: alleen voor wie z'n leven lang
cursussen bij Scientology volgt en bereid is zich door de sekte,
zowel financieel als geestelijk, helemaal te laten uitkleden, is
nog redding mogelijk.
Zorgen kindje
Op hoog niveau (op de 'Flag Land Base', het hoofdkwartier van de
sekte in Clearwater, Florida en aan boord van de Freewind, het
commandoschip van de 'Sea-Organization' van Scientology) is de
afgelopen jaren een nieuwe strategie ontwikkeld voor het
zorgenkindje van de sekte: Europa.
Na de dood van L. Ron Hubbard in 1986 werd Scientology, in onder
meer Italie en Spanje, hard aangepakt door Justitie wegens
bijvoorbeeld het uitbuiten van geestelijk gehandicapten; in
Denemarken rezen problemen rond de verblijfsvergunningen van
tientallen Scientologen en ook in Nederland zakte het imago van
de sekte als gevolg van aanhoudende negatieve publiciteit tot een
nauwelijks nog rendabel peil. De bezem moest dus hoognodig door
het continent.
In Amsterdam werd in eerste instantie de pr-man Hans Knoop
benaderd, gespecialiseerd in bedrijven waar een luchtje aan zit.
Knoop werd verzocht een soort reclamecampagne te lanceren waarmee
de geleden schade zo veel mogelijk moest worden geneutraliseerd.
Maar deze account ging ook Knoop te ver. In een later stadium
werd besloten dat de koerscorrectie van de continentale
afdelingen misschien maar beter minder luidruchtig kon worden
uitgevoerd, wat er een klein jaar geleden in resulteerde dat aan
de Stadhouderskade 159 in Amsterdam, in alle stilte, Silhouet
Management Consultants werd gevestigd.
De aloude colportagepraktijken in de binnenstad, waarbij
voorbijgangers met een 'gratis persoonlijkheidstest' de kerk
worden binnengelokt, worden overigens gewoon gehandhaafd.
Tegelijkertijd echter trekt een geselecteerd aantal Opererende
Thetanen 's morgens een net pak aan: niet alleen de individuele
dwaler, ook het bedrijfsleven moet clear worden gemaakt.
Silhouet benadert bedrijven met het voorstel sollicitanten te
onderwerpen aan de Oxford Capacity Analysis, een
persoonlijkheidstest die de werkgever in staat stelt 'achter het
masker' van de sollicitant te kijken. Binnen 24 uur levert
Silhouet dan 'een haarscherpe' testanalyse, die varieert van
'kwaadaardige persoonlijkheid' tot 'impulsief en verward
persoon'. Vervolgens adviseert Silhouet' betrokkenen 'dringend
persoonlijkheidstraining' te gaan volgen, waarvan de eerste
kosten zo'n tienduizend gulden bedragen. Ook spoort Silhouet
werkgevers aan werknemers te lokaliseren die door hun menselijke
ondoelmatigheid 'een bedreiging vormen voor de winstcijfers,
evenals trouwens werknemers die volgens de baas wel voldoen,
omdat daar 'nog veel' meer uitgehaald zou kunnen worden'.
Volgens Silhouet kortom, moet iedereen hoognodig op de Brug Naar
Totale Vrijheid, zij het dat dat begrip zorgvuldig wordt omzeild
in de testanalyses van het bureau. Daarin heet het slechts dat
'dringend persoonslijkheidstraining' gewenst is. De naam
Scientology wordt in de contacten met het bedrijfsleven niet
genoemd, zo als ook wordt verzwegen dat de OCA niets anders is
dan de 'gratis persoonlijkheidstest' van de sekte.
Maar naast Silhouet is er ook nog U-MAN Nederland bv in
Bilthoven, onder de directie van Robert Muylaert en de Zwitserse
Catharina Bollen. U-MAN International werd aan het begin van de
jaren tachtig door Scientologen opgericht, heeft nu vestigingen
in alle Europese landen en wordt wel eens omschreven als de
succesvolste poot van het World Institute of Scientology
Enterprises (WISE). U-MAN volgt in grote lijnen dezelfde
werkwijze als Silhouet en hanteert daarbij ook dezelfde
Scientology-persoonlijkheidstest, zij het dat die niet Oxford
Capacity Analysis wordt genoemd maar 'U-test'.
U-MAN International werkt met een licentiestelsel dat er
voornamelijk op neerkomt dat per jaar een minimum aantal U-tests
moet worden verkocht. Van de bruto inkomsten moeten de
licentiehouders tien procent afdragen aan U-MAN International in
Stockholm, die dat weer afdraagt aan WISE.
U-MAN Nederland werd in 1988 opgericht en werkte aanvankelijk ook
wel onder de naam Management- en Bedrijfsconsultancy Bilthoven
bv. De Hubbard bv kan inmiddels bogen op een indrukwekkende
klantenkring. De centrale dienst personeel van het hoofdkantoor
van de Rabobank in Utrecht doet al een jaar zaken met U-MAN.
Zeker een keer per week laat de Rabobank een werknemer testen
door U-MAN. Zo'n test kost rond de achthonderd gulden.
Ook het hoofdkantoor van de Technische Unie in Amstelveen - een
concern met elfhonderd werknemers in heel Nederiand - is sinds
twee maanden vaste klant. "Ik schat dat we nu een keer of
vijftien van U-MAN gebruik hebben gemaakt." zegt personeeischef
J. Leppen van de Unie. "Mensen vullen die test in, de computer
spuugt een grafiek uit en een dag later heb je de uitslag al. Het
is zo lekker makkelijk omdat we vestigingen in heel Nederland
hebben en dus ook sollicitanten uit het hele land krijgen. Die
hoeven dan niet helemaal naar Amstelveen te komen, maar kunnen
volstaan met het invullen van de U-test op een van onze
nevenvestigingen." In contacten, met het bedrijfsleven laat U-MAN
zich er daarnaast op voorstaan ook voor Fokker, Stork en tal van
kleinere concerns te testen.
Geheime missie
De Nieuwe Zakelijkheid van de sekte woekert momenteel ook op
grote schaal in Duitsland als onderdeel van de in Kopenhagen
gelanceerde 'Clear-Deutschland-Kampagne'. Het weekblad Die Zeit
wijdde er vorige week een Dossier aan, vier pagina's waarin
onomwonden van een 'Firmen-Coup' werd gesproken: "Ze zijn
bedrijfsadviseurs en management-trainers. Ze verspreiden de
meedogenloze heilsleer van L. Ron Hubbard. En: ze incasseren. In
Duitsland is Scientology inmiddels geinfiltreerd in allerlei
takken van het bedrijfsleven, zoals de onroerend-goedhandel en
het verzekeringswezen.".
Ook in Duitsland wordt de coup als een geheime missie uitgevoerd.
"De firma Management Services in Dusseldorf werkt bijvoorbeeld
met de 'communicatiecursussen' en de 'persoonstraining' van
Hubbard, zonder daarbij de naam van de grondlegger van de sekte
te noemen," aldus Die Zeit. Het blad beschrijft het geval van een
ondernemer in speelautomaten in de Eifel die, nadat hij, evenals
zijn vrouw, ruim een ton had gespendeerd aan zijn Clear-wording,
op den duur zijn werknemers probeerde te dwingen eveneens
cursussen te gaan volgen. Weigeraars werden op staande voet
ontslagen. Zij vochten hun ontslag met succes aan, maar
wereldwijd worden volgens Die Zeit inmiddels zo'n 18.000
bedrijven volgens de richtlijnen van L. Ron Hubbard bestuurd,
Na Die Zeit publiceerde ook het weekblad Der Spiegel een
uitvoerig verhaal over de nieuwe strategie: "Via
mantelorganisaties probeert de kapitaalkrachtige Scientology Kerk
de Duitse economie binnen te dringen."
Zieltjes winnen
De Duitse Scientology-leiders zijn er vrij open over. De
Nederlandse tak vormt echter al jaren een sekte binnen een sekte.
Directeur Robert Muyaert van U-MAN wil bijvoorbeeld bevestigen
noch ontkennen dat hij gebruik maakt van de door Hubbard
ontwikkelde persoonlijkheidstest. "Ik vraag u toch ook niet of u
katholiek of gereformeerd, of voor of tegen abortus bent?". Heeft
hij de naam van zijn bedrijf nog nooit horen noemen in verband
met Scientology? "Ach meneer, ik heb zo veel namen gehoord.".
Silhouet Management Consultants erkent althans gebruik te maken
van de succesvolle management technologie' van L. Ron Hubbard,
maar ontkent een zoveelste fuik van Scientology te zijn waarmee
zieltjes moeten worden gewonnen en het bedrijfsleven moet worden
geinfiltreerd. Silhouet is een op zichzelf staande rechtspersoon
(een eenmanszaak waarvan de uit Kopenhagen afkomstige Deen Kurt
Jensen op papier directeur is) en heeft 'verder geen enkele
relatie met de Scientology Kerk', aldus een klacht die Jensen na
de publikaties in deze krant een maand geleden bij de Raad voor
de Journalistiek heeft gedeponeerd.
Zo bezien heeft ook de Stichting voor Effectief Onderwijs, een in
de Goudsbloemstraat in de Amsterdamse Jordaan gevestigd instituut
dat kindertjes die problemen hebben 'met lezen, leren of
huiswerk' wel een handje wil helpen, niets met Scientology te
maken. Opererend Thetan Jensen vervult het secretariaat van die
stichting, naast zijn werk bij Silhouet. Voorzitter is mr. Nico
van den Berg uit Maassluis, bestuurslid is Ella van Loon, een
gefortuneerde dame uit Rheden.
Zo bezien heeft ook de Stichting Hubbard Onderwijs, die een paar
jaar geleden tevergeefs probeerde in Amstelveen een basischool te
vestigen, niets met Scientology te maken. Voorzitter van die
stichting is opnieuw mr. Nico van den Berg. En zo bezien staat
ook de Stichting Narconon, het 'afkickcentrum' van de sekte, waar
verslaafden tegen betaling van honderd gulden per dag naar de
sauna worden gestuurd en handenvol vitaminepillen te slikken
krijgen, geheel los van Scientology. Narconon is gevestigd in een
kapitaal pand in Zutphen dat voor het grootste deel zou zijn
gefinancieerd door het bestuurslid van de Stichting voor
Effectief Onderwijs Ella van Loon, die Scientology naar verluidt
ook circa een miljoen ter beschikking heeft gesteld voor de
verspreiding van het standaard werk 'De Weg Naar Het Geluk' van
Hubbard.
De werkelijkheid is echter dat Scientology steeds weer een andere
gedaante aanneemt zodra de vorige te zeer besmet is geraakt en de
sekte is in de loop der decennia - ook internationaal - dan ook
getransformeerd tot een veelkoppig monster. Er bestaat een
International Association of Scientologists (IAS), er is de
Advanced Organization of the Church of Scientology Saint Hill,
daar is het Hubbard Communications Office, etcetera.. Maar alle
Hubbard organisaties bevinden zich onder dezelfde paraplu.
Vroeger was dat Scientology World Wide, 'de maatschappij die de
Scientology organisaties bezit en bestuurt' aldus de in
Kopenhagen uitgegeven woordenlijst. World Wide slaagde er in de
jaren zeventig in de ogen van de SeaOrg echter niet in het zaakje
'solvent te houden' en tegenwoordig berust het zakelijk
oppergezag dan ook bij het al genoemde WorldInstitute of
Scientology Enterprises.
Proeftijd
Zo mogelijk nog schrijnender dan het verhaal van Roeland
Uitslager, is dat van Nicole Spermon (23). In april vorig jaar
trad zij als bemiddelaarster in dienst van Stuweg Uitzendbureau,
waarvan het hoofdkantoor in Hilversum staat en dat vestigingen
heeft in Amsterdam, Amersfoort, Ede en Almere.
"Er kwam zelfs nog een stuk over in de Gooi- en Eemlander omdat
ik speciaal de bemiddeling voor het NOB, het Nederlands
Omroepproduktie Bedrijf, zou gaan doen. Het NOB is een van
Stuwegs belangrijkste klanten, goed voor een omzet van ongeveer
een miljoen per jaar," zegt zij. Haar proeftijd van twee maanden
liep af op een vrijdag. "De maandag daarvoor zei Hans Vierstra,
de directeur van Stuweg, tegen me: 'We willen je eigenlijk nog
even laten testen'. Eerst heb ik dat nog geweigerd, maar ik heb
het toch maar gedaan.
Zij vulde de Oxford Capacity Analysis van Silhouet in, waarmee
Vierstra een contract had afgesloten en kreeg vervolgens op de
dag waarop haar proeftijd in een vast dienstverband zou worden
omgezet van Vierstra de uitslag te horen. ln dat gesprek betoonde
Vierstra zich het slagvaardige type werkgever dat Scientology bij
de lancering van de 'Firmen-Coup' voor ogen moet hebben gestaan.
"Hij vroeg me eerst of ik in mijn jeugd misschien onder druk was
gezet, of dat ik recentelijk iemand verloren had. Dat was
namelijk uit die test gebleken en dat was er ook de oorzaak van
dat ik niet in staat was fatsoenlijk te functioneren, zowel
zakelijk als prive'," zegt Spermon.
Vervolgens nam Vierstra de taak over van Els Breet en van Manuel
Nugteren, de 'testevaluatoren' van Silhouet. "Hij begon me
helemaal klem te zetten met die test. Hij viel me ook echt aan in
m'n persoon en het kwam er uiteindelijk op neer dat als ik er
niks aan zou doen, als ik niet de nodige training zou volgen, ik
op termijn goed in de knoei zou komen."
De Brug op dus, Naar Totale Vrijheid. "Nee," zegt Nicole Spermon.
"Vierstra zei: 'Je bent nog wel te redden' - dat zei; hij
letterlijk zo - 'maar dat gaat dan heel veel geld kosten en wij
zijn niet bereid dat in je te investeren'. Met andere woorden: ik
was ontslagen."
Sindsdien is de sfeer bij het uitzendbureau er niet beter op
geworden. "Er heerst gewoon angst. Ze zijn bang om getest te
worden en ze zijn ook bang om te weigeren aan de test mee te
werken, omdat je je dan ook onmogelijk maakt. Iedereen loopt dus
keurig in de pas en dat is ook precies wat Vierstra wil. Hij
vertelde me dat hij juist met Silhouet in zee was gegaan omdat ze
daar uitgaan van een bepaalde teamgeest onder het personeel. Hij
wil een ploeg mensen die min of meer op de zelfde lijn zitten.
Nou, die heeft 'ie nu dan, want ze zijn allemaal bang.".
Het lijdt geen twijfel dat de beoordelingscommissie van het
Nederlands Instituut van Psychologen in Amsterdam, waarbij rond
de zesduizend psychologen zijn aangesloten geen spaan heel zou
laten van de OCA en de U-test als een van de gedupeerden bij het
NIP een klacht zou indienen.
"Nee, dat oordeel zou zonder twijfel negatief uitvallen," zegt
dr. Martin Cr?ter, psycholoog van het Adviesbureau voor
Psychotechniek in Utrecht, een van de oudste en meest
gerenommeerde bureaus die zich met psychologische tests
bezighouden.
Pure fantasie
"Die testrapporten van ze zijn natuurlijk volledig ridicuul. Het
is bijvoorbeeld volstrekt ondenkbaar dat je alleen maar op grond
van zo'n vragenlijst, zonder met de testpersoon te spreken, zulke
gedetailleerde uitspraken over iemands persoonlijkheid zou kunnen
doen. Zelfs als je, zoals gebruikelijk, wel een gesprek met de
testpersoon voert, kan dat nog niet. Bovendien worden mensen in
hun testrapporten behoorlijk de grond in gestampt. Er blijft niet
veel van je over en nogmaals: het berust op niets, alleen maar op
pure fantasie," aldus Gr?ter.
Het NIP kan echter weinig tegen dergelijke praktijken ondernemen.
De psychologie is weliswaar een beschermde beroepsgroep, maar
Scientologen noemen zich geen psycholoog. Integendeel: de
officiele psychologie en psychiatrie wordt door Scientology als
ernstige concurrentie beschouwd en derhalve zwaar bestreden via
weer een andere dekmantel, het Comite voor de Rechten van de
Mens.
Iedereen die zich vooral niet psycholoog noemt kan zich dus op
het terrein van de management consultancy begeven, waarbij
Silhouet voor veel werkgevers een aantal concurrerende voordelen
biedt.
"Het gaat mij vooral om de snelheid. Binnen een dag weet je waar
je aan toe bent," zegt Stuweg directeur Vierstra. "Wij hoeven ook
helemaal niet te weten hoe die analyses tot stand komen, het gaat
ons alleen maar om het resultaat van de test," zegt
personeelschef Leppen van de Technische Unie. En personeelschef
V. Kerkhoff van het hoofdkantoor van de Rabobank: "Het is mijn
taak ook helemaal niet om uit te zoeken of zo'n instituut ook nog
andere belangen of achtergronden heeft."
Silhouet en U-MAN hebben bovendien het voordeel dat ze in hun
testrapporten tenminste niet moeilijk doen en voor leken, als de
meeste werkgevers, tenminste duidelijke taal spreken. "Ik bekijk
het puur op een zakelijke manier," legt directeur Ton Koster van
SPSS Benelux in Gorkum uit, die Roeland Uitslager op grond van de
bevindingen van Silhouet ongeschikt achtte voor een functie
binnen zijn bedrijf."Ja ik ben er in tweede instantie van op de
hoogte geraakt dat er banden zijn met die Scientology sekte, maar
nogmaals, ik bekijk het meer zakelijk. Er zijn wel eens mensen in
je organisatie die niet helemaal lekker in hun vel zitten ten
opzichte van het sociale klimaat in die organisatie. Nou, dat
hebben we in een paar gevallen uitgewerkt met wat cursussen en
dat heeft geholpen.".
Maar heeft Koster er dan geen enkele moeite mee z'n sollicitanten
en werknemers aan een sekte als Scientology uit te leveren?
"Ach, weet u," zegt Koster, "wat anderen er van zeggen doet me
niet zo veel. Wat dat betreft ben ik misschien wel een beetje
eigenwijs, dat zou kunnen. En dit soort dingen heeft natuurlijk
ook veel te maken met de bedrijfscultuur. Die van ons is vrij
open."


Het Beste, Okt. '91

SCIENTOLOGY
een gevaarlijke sekte
op de moderne toer
door Bart Middelburg
NADAT HIJ eind vorig jaar met de directie van het
computersoftwarebedrijf SPSS Benelux bv in Gorkum twee
sollicitatiegesprekken had gevoerd, meende Roeland Uitslager uit
Nieuwegein dat het wel raar moest open, wilde de post van customer
support manager hem nog ontgaan. Ze vroegen hem alleen of hij ook
nog bereid was een psychologische test te ondergaan. Prima, zei hij.
Op het SPSS-kantoor moest Uitslager een lijst van tweehonderd vragen
invulle, genaamd de Oxford Capacity Analysis (OCA). De ingevulde
vragenlijst werd vervoplgens doorgefaxt naar het testbureau waarmee
SPSS een contract heeft, Silhouet Management Consultants in
Amsterdam. "In het volgende gesprek met de directeur van SPSS kreeg
ik het resultaat te horen - en dat was niet best," zegt Uitslager.
"Mijn relatie tot mezelf bleek zeer negatief te zijn. het kwam er op
neer dat ik heel veel training nodig had om me weer goed te laten
functioneren." Op het kantoor van Silhouet aan de Stadhouderskade in
Amsterdam kreeg Uitslager te horen dat hij eerst de "purification
treatment" moest volgen om geestelijk helemaal schoongemaakt te
worden. Het kon in zijn geval niet bij een cursus blijven, nee, hij
was er zodanig aan toe dat hij een complete cyclus van trainingen
moest doorlopen, die duizenden guldens zou gaan kosten. Uitslager
bedankte hiervoor, en uiteindelijk ging de baan bij SPSS niet door.
De persoonlijkheidstest die Silhouet gebruikt is ontwikkeld door L.
Ron Hubbard, de oprichter van de Scientology-kerk. Het is dezelfde
test die U-MAN Nederland, Management Bedrijfsconsultancy te
Bilthoven hanteert, zij het dat die niet Oxford Capacity Analysis
wordt genoemd maar U-test. Beide zijn overigens niet anders dan de -
gratis - persoonlijkheidstest waarmee argeloze voorbijgangers de
Scientology-kerk in Amsterdam worden binnengelokt.
Ook sekten moeten met hun tijd mee, beseffen de volgelingen van L.
Ron Hubbard. Daarom is nu de modieuze weg van de
managementconsultancy ingeslagen. De nieuwe doelgroep van
Scientology: sollicitanten en werknemers waar de baas niet zo
tevreden over is.
Samengevat uit Het Parool van 20 april 1991


Dit artikel is mogelijk niet compleet, destijds gebruiktte ik een browser die de gewoonte had zeer lange artikelen af te kappen aan het eind als de limiet werd overschreden.

Het Beste, Okt. '91

Het Beste stelde de Organisatie aan de kaak in de artikelen
"Scientology, een angstaanjagende cultus" (juni 1980) en "De
scientology is nog steeds epidemisch" (september 1981), beide van
Reader's Digest-redacteur Eugene H. Methvin.
De zogenaamde religie blijkt in
werkelijkheid een uiterst winstgevende
zwendelbeweging
DOOR RICHARD BEHAR
DE SCIENTOLOGY-KERK, gesticht door science-fiction schrijver L. Ron
Hubbard om mensen die zich ongelukkig voelen "vrij te maken",
omschrijft zichzelf als een religie. In werkelijkheid is de kerk een
uiterst winstgevende, wereldomvattende zwendelbeweging die haar
leden en ieder die kritiek op haar heeft op mafia-achtige manier
intimideert.
De afgelopen tien jaar leek het er soms even op of onthullingen in
de media en rechtszaken tegen de Scientology-kerk haar kwade kracht
wisten in te tomen. Maar nu dreigt de groep, die zich bij de
heersende trends probeert aan te sluiten, verraderlijker te worden
dan ooit en zich overal in te dringen.
Terwijl Hubbards volgelingen alom in de wereld hun onheil
aan-richten, sparen regeringen kosten noch moeite om hen te stoppen.
"Dit is een criminele Organisatie die dag en nacht op pad is," zegt
Vicki Aznaran, een van de zes Scientology-kopstukken tot ze er in
1987 mee kapte.
"Engrammen" en "thetans". De stichter van deze organisatie, die in
1986 st"erf was een fantast en een oplichter. De in 1911 in de
Amerikaanse staat Nebraska geboren Hubbard betitelde zichzelf later
in Scientology-brochures ten onrechte als een "meermalen
gedecoreerde" held uit de Tweede Wereldoorlog, die tijdens
gevechtshandelingen blind en gedeeltelijk verlamd was geraakt, twee
keer opgegeven door de medische wereld en op wonderbaarlijke wijze
genezen door Scientology. Zijn "doctorstitel" van de
"Sequoia-universiteit" bleek per postorder bestelde nep.
Tot 1950 was Hubbard redelijk succesvol als auteur van goedkope
science-fictionlectuur. Toen schreef hij een van de bijbels van
Scientology, Dianetics, de moderne wetenschap van mentale
gezondheid,. Daarin introduceerde hij een grove psychotherapeutische
techniek die hij "auditing" noemde. Volgens Hubbard komen
ongelukkige gevoelens voort uit geestesstoornissen (ofwel
"engram-men"), die weer het gevolg zijn van vroegere traumatische
ervaringen. Hij ontwierp een primitieve leugendetector ("E-meter"
genaamd) om elektrische veranderingen in de huid van leerlingen te
meten wanneer ze vertrouwelijke details uit hun verleden vertelden.
Hij beweerde dat deze auditing-sessies met de E-meter de engrammen
konden vernietigen, blindheid konden genezen en zelfs iemands
intelligentie en uiterlijk konden verbeteren.
Telkens weer voegde Hubbard er kostbare stappen aan toe waardoor
zijn volgelingen op een nog hoger niveau konden komen. In de jaren
'60 besliste de goeroe dat mensen bestaan uit groepjes geesten
("thetans" genaamd), die zo'n 75 miljoen jaar geleden door de wrede
galactische heerser Xenu naar de planeet Aarde werden verbannen. Het
spreekt vanzelf dat deze thetans geauditeerd moesten worden.
"Zorg dat er heel veel volk in de winkel komt," verordonneerde
Hubbard in een van zijn dienstmededelingen aan zijn functionarissen.
Ergens anders schreef hij: "Zorg dat er geld komt. Zorg dat er meer
geld komt. Hoe en om welke reden je hen ook naar binnen haalt, zorg
dat ze komen."
Toen een federale rechtbank in de Verenigde Staten in 1971 besliste
dat Hubbards medische pretenties geen enkele grond hadden, beriep
hij zich terwille van het behoud van de vreemde praktijken van zijn
Scientology-kerk op de grondwettelijke vrijheid van godsdienst. Zijn
"auditoren" gingen net als geestelijken witte boorden dragen. Er
verschenen kerkgebouwen, filialen werden "missie-posten" en Hubbards
kosmologische fantasie`n heetten voortaan "heilige geschriften. Van
tijd tot tijd voer Hubbard mei een omgebouwde veerboot vol
aanbidders uit om zijn boodschap te ver-spreiden. Een voor een
sloten landen - Groot-lBrittanni`, Spanje en Portugal - hun poorten,
meestal naar aan-leiding van publieke protesten. Een Franse
rechtbank veroordeelde Hubbard bij verstek wegens fraude.
Begin jaren '70 kwam de Amerikaanse fiscus (IRS) met bewijzen dat
Hubbard miljoenen dollars aan zijn kerk onttrok, ze wit waste via
een nepfirma in Panama en er vervolgens zijn bankrekeningen in
Zwitserland mee spekte. Elf topfunctionarissen van Scientology
werden, sam en met Hubbard en diens derde vrouw Mary Sue, in het
begin van de jaren '80 tot gevangenisstraffen veroordeeld wegens het
infiltreren in, het inbreken bij en het afluisteren van meer dan
honderd particuliere en regeringsbureaus, met de bedoeling het
lopende onderzoek tegen de Scientology-kerk te dwarsbomen. Eind 1985
wilde de IRS Hubbard in staat van beschuldiging laten stellen voor
belastingfraude. Maar Hubbard, die al vijf jaar was ondergedoken,
stierf in 1986, voordat de gerechtelijke vervolging kon worden
ingesteld.
De meeste sekten overleven hun stichter niet, maar Scientology is
het na de dood van Hubbard voor de wind gegaan. Volgens afvalligen
die ooit hoge posities innamen, heeft de moederorganisatie zo'n 400
miljoen dollar op bankrekeningen in het buitenland staan. De sekte
wordt nu geleid door de 31-jarige David Miscavige, een Scientoloog
van de tweede generatie met niet meer dan een paar jaar middelbare
school. Zijn doel is het, de Scientology-beweging voor het
verstrijken.van de jaren '90 een vertrouwenwekkende reputatie te
bezorgen.
Bedrog en zwendel. Kort na Hubbards dood ging de kerk te rade bij
Trout & Ries, een respectabel marketing-adviesbureau uit
Connecticut, om van haar zelikant-image af te komen. "We adviseerden
haar het roer helemaal om te gooien en zelfs op te houden een kerk
te zijn," zegt Jack Trout. "Daar wilden ze niet van horen." In
plaats daarvan wierp Scientology zich op een breed scala van
camouflage- en zwendelactiviteiten die haar belangen moeten dienen.
Daartoe behoren:
1. Boeken uitgeverij Sinds 1985 hebben tenminste twaalf boeken van
Hubbard op de bestsellerlijsten gestaan. Wereldwijd zouden
volgens Scientology meer dan 90 miljoen exemplaren van deze
werken zijn verkocht. In werkelijkheid koopt de kerk grote
hoeveelheden van haar eigen boeken op om de titels op de
bestsellerlijsten te krijgen.
2. Adviesverlening. Om welgestelde en gerespecteerde werkende
mensen tot zich te trekken, werkt Scientology met een netwerk
van adviesinstellingen die hun banden met de kerk geheim
houden. Net als in Nederland hebben in Duitsland
management-adviesburea�s, die in nauw contact staan met
Scientology, weten binnen te dringen in kleine en middelgrote
bedrijven, waar ze het personeel indoctrineren volgens de
methoden van Hubbard. Sterling Management Systems, een van
Amerika's snelst groeiende particuliere bedrijven, is een
typisch voorbeeld van hoe de kerk te werk gaat. Regelmatig
stuurt Sterling een gratis brochure naar meer dan 300.000
mensen die in de gezondheidszorgwerkzaam zijn, waarin ze forse
inkomensverbeteringen belooft. De firma biedt
studiebijeenkomsten en cursussen aan die gemiddeld zo'n 10.000
dollar kosten. Maar Sterlings werkelijke bedoeling is zieltjes
te winnen voor Scientology. "Het produkt van de kerk deugt
niet, daarom moet het er uitzien als iets anders," zegt Peter
Georgiades, een advocaat uit Pittsburgh die slachtoffers van
Sterling bijstaat. De 45-jarige tandarts Robert Geary uit
Medina (Ohio), die in 1988 aan een Sterling-studiebijeenkomst
meedeed, zegt dat hij geconfronteerd werd met "de meest
agressieve verkooptechniek die ik ooit heb meegemaakt". Volgens
Geary wisten de instructeurs hem en zijn vrouw, Dorothy, ervan
te overtuigen dat ze persoonlijke problemen hadden die beslist
geauditeerd moesten worden. In vijf maanden tijd gaven de
Gearys 130.000 dollar aan behandelingen uit. Geary beweert dat
de Scientologen niet alleen zijn bank belden met het verzoek de
limiet van zijn creditcard te verhogen, maar ook zijn
handtekening vervalsten bij het aanvragen van een lening van
20.000 dollar. In een bepaalde periode, zeggen de Gearys,
gijzelden de Scientologen Dorothy zelfs twee weken lang in een
berghut, waarna ze met een zenuwinzinking in het ziekenhuis moest
worden opgenomen.
3. Gezondheidszorg. HealthMed, een door Scientologen gerunde keten
van klinieken in de Verenigde Staten, propageert een programma
van saunabezoek, lichamelijke oefening en het gebruik van
vitaminen dat door Hubbard werd opgesteld om het lichaam te
zuiveren. David Steinman maakt in zijn boek Diet for a
PoisonedPlanet ("Dieet voor een vergifligde planeet"), waarin
hij stelt dat tal van gewone voedingsmiddelen gevaariijk zijn,
flink reclame voor de keten. "HealthMed is de deur naar
Scientology en Steinmans boek is een van de valluiken," zegt
professor William Jarvis, hoofd van de Amenkaanse Raad tegen
Medische Fraude. Steinman zelf ontkent elke relatie.
4. Behandeling van drugsverslaafden. Hubbards zuiveringstherapie
speelt een overheersende rol bij Narconon, een door Scientology
geleide keten van meer dan dertig klinieken voor alcohol- en
drugverslaafden in twaalf landen, waaronder Nederland. Het is
de geijkte manier om deze mensen naar de sekte toe te krijgen.
Narconon heeft plannen om, naar eigen zeggen, de grootste
verslaafden-kliniek ter wereld te openen in een
indianenreservaat bij het 2300 inwoners tellende Newkirk
(Oklahoma). In 1989 overhandigde de Association for Better
Living and Education (Vereniging tot verbetering van
leefomstandigheden en onderwijs) tij-dens een feestelijke
gelegenheid te Newkirk aan Narconon een cheque ter waarde van
200.000 dollar plus een studie waarin de werkzaamheden van
Narconon werden geprezen. Achteraf bleek de vereniging zelf
deel uit te maken van Scientology. Het plaatsje Newkirk doet op
het ogenblik alle mogelijke moeite om de sekte buiten de deur
te houden, en de sekte vecht terug door priv�-detecti ves de
gangen van de burgemeester en de uitgever van de plaatselijke
krant te laten nagaan.
Vijanden de mond gesnoerd. Scientology geeft ook grote bedragen uit
aan het monddood maken van degenen die kritiek uiten. Vast beleid
van Hubbard was dat alle veronderstelde vijanden "een schietschijf"
waren, dat ze mochten worden 'bedrogen, voor de wchter gesleept,
voorgelogen of vernietigd". Tegenstanders van de kerk - ex-leden,
journalisten, advocaten en zelfs rechters - worden vaak overspoeld
met processen, achtervolgd door priv�-detectives, vals beschuldigd
van niet bestaande misdrijven, in elkaar geslagen of met de dood
bedreigd. De 70-jarige psychologe Margaret Singer, voormalig lector
aan de Berkeley-universiteit in Californi` en een verwoed
bestrijdster van Scientology, reist regelmatig onder een gefingeerde
naam om niet lastig gevallen te worden. De meest gevreesde
exponenten van de kerk zijn haar advocaten.
Hubbard waarschuwde zijn volgelingen voor "advocaten die je aanraden
geen gerechtelijke stappen te ondernemen... Het doel van een
rechtszaak is namelijk niet te winnen, maar de ander te treiteren en
te ontmoedigen."
Scientology is erop uit de oppositie te ruineren of onder een
gigantische papierwinkel te bedelven. Tegen Michael Flynn, een
advocaat uit Boston die van 1979 tot 1987 slachtoffers van de kerk
bij stond, werden maar liefst veertien ridicule aanklachten
ingediend, die stuk voor stuk werden afgewezen. In Canada beschikt
Scientology over een juridisch team, waartoe ook een van s lands
meest vooraanstaande advocaten op het gebied van de burgerrechten,
Clayton Ruby, behoort, om de sekte zelf en tien van haar leden te
verdedigen die dit najaar in Toronto voor de rechtbank moeten
verschijnen. Ze worden beschuldigd van diefstal van documenten
betreffende Scientology uit gebouwen van het ministerie van
Justitie, de Canadese Vereniging voor Geestelijke Gezondheid, twee
politiekorpsen en andere instellingen. Het advocatenteam van Ruby
wist de zaak door allerlei juridische trucs jarenlang te traineren
en probeerde haar vervolgens te laten seponeren vanwege "onredelijk
lang uitstel".
Tegenstanders van de kerk betogen met klem dat de regeringen haar
grootschalig en goed georganiseerd moeten aanpakken. "Dat moet niet
worden overgelaten aan mensen die ieder persoonlijk een proces tegen
de kerk aanspannen, zegt Toby Plevin, een advocaat uit Los Angeles
die slachtoffers bij staat. "De meesten van ons zijn bang om zich
ermee in te laten."
In de Verenigde Staten hebben de IRS en de FBI de afgelopen drie
jaar ex-aanhangers van Scientology ondervraagd, deels om bewijzen in
handen te krijgen in een zaak rond een grootscheepse samenzwering.
Die zaak lijkt inmiddels te zijn vastgelopen. Sommige federale
agenten klagen dat het ministerie van Justitie niet voldoende geld
beschikbaar wil stellen als nodig is om een slepende oorlog met
Scientology te kunnen uitvechten.
In Frankrijk moest er iemand om het leven komen alvorens de regering
tot actie over ging. Meer dan vijftien Scientologen werden het
afgelopen jaar beschuldigd van "medeplichtigheid aan fraude en aan
het illegaal uitoefenen van de geneeskunde" na de zelfmoord van een
industrieel ontwerper in Lyon. Onder de aangeklaagden bevindt zich
het voormalige hoofd van de Franse tak van Scientology.
Buiten de Verenigde Staten lijkt Scientology het meest actief te
zijn in Duitsland. In 1984 deden zo'n honderd politiemensen een
inval in de kerk in M�nchen; toentertijd probeerde het stadsbestuur
te bewijzen dat de sekte in werkelijkheid een bedrijf met
winstoogmerk was. Inmiddels hebben Hubbards aanhangers het tij
proberen te keren door te infiltreren in de Duitse politiek.
Afgelopen maart beschuldigde de FDP (de Vrije Democratische Partij),
coalitiepartner in de regering van bondskanselier Helmut
Kohl, deze sekte ervan dat ze probeerde haar discipelen
binnen te smokkelen in de Hamburgse afdeling van de
partij.
Natuurlijk is Scientology's werkelijke bedoeling gewoon door te gaan
met het binnenhalen van de miljoenen. Want uiteindelijk draait het
bij deze sekte altijd en alleen maar om geld.


Scientology had tegen het laatste artikel - wat een gewijzigde overname is van het beroemde Time artikel "The Thriving Cult of Greed and Power," - een kort geding aangespannen wat werd verloren. Daarna ging de beweging in beroep waarbij ook het andere Het Beste artikel werd betrokken, en verloor ook dat.
Het volgende gedeelte heeft als bron Het Parool van 25.11.95 - Mr P.B. HugenHoltz, verbonden aan het Instituut voor Informatierecht, trad een paar jaar op voor Het Beste.

"Dat was lachen," herinnert hij zich. "Het werd een groot fiasco. Scientology verloor kansloos."

    


De Gooi en Eemlander 27 maart '93

Ex-lid Scientology slaat terug
De diepe val uit
het paradijs
door Margot Klompmaker
'Problemen met een sekte? Wellicht kunnen wij helpen. Stichting TNA'.
Deze advertentie plaatste de Haarlemmer Jan Houwert, zelf ex-sektelid
onlangs in De Volkskrant. Hij werd overstelpt met reacties. Houwert
kwam op jonge leeftijd in aanraking met de Scientology-kerk. Na een
lange lijdensweg wist hij zich uiteindelijk aan de greep van de sekte
te ontworstelen. Veel geld en een hoop illusies armer wil hij andere
slachtoffers van obscure groeperingen helpen om af te kicken. Want
een ding is duidelijk: wie uit een sekte stapt, valt hard en diep.
HET heeft hem 200.000 gulden en tientallen jaren gekost, maar nu is
Jan Houwert toch van ze af. Nee, hem krijgen ze niet meer gek. Laat
ze maar komen. De Haarlemmer heeft genoeg munitie in huis om zich te
verweren tegen de volgelingen van Ron Hubbard, de stichter van de
Scientology-kerk. Sterker nog: door zich op te werpen als
hulpverleners voor andere sekteslachtoffers kiest hij liever voor de
aanval.
Een paar weken geleden plaatste Houwert (41) na rijp beraad de
volgende advertentie in de Volkskrant: "Problemen met een sekte?
Wellicht kunnen wij helpen". Hij ontving tientallen reacties op het
postbusnummer dat hij vermeldde. Anderen belden anoniem de krant,
omdat ze te bang waren om te schrijven. Achter de advertentie zouden
wel eens Scientology-aanhangers kunnen steken. Paranoia? Wie het
opereren van de sekte kent, weet dat niets onmogelijk is. Zo'n
twintig jaar geleden kwam Houwert in Canada in aanraking met de
Scientology-kerk volgens de universele methode: een praatje op straat
en een uitnodiging voor een persooniijkheidstest. ,Ach, dacht ik,
waarom niet? Uit de test bleek dat het slecht met me ging. Nou,
gelukkig kon Scientology me helpen. We zaten op dezelfde golflengte.
Toen. Ze hadden verhalen over leven na de dood, goed doen op aarde,
enzo voorts. Je kent dat wel".
"Ik voelde me opgenomen in een grote familie met een enorme
verbondenheid. Iedereen is het met elkaar eens en denkt hetzelfde.
Dat is ook hun grote aantrekkingskracht. Ze voeren een soort
kruistocht tegen het Kwaad en meedoen verschaft je een ticket naar
een betere hemel. Zij zijn de enigen die de waarheid spreken, de
rest belazert je. Je bent opeens iemand. Je voelt je beter dan wie
dan ook. Jij redt de wereld, terwijl andere mensen er een puinhoop
van maken".
Ziel en Zaligheid
Houwert verbond zich aan de sekte en werkte dagelijks van 8 uur 's
ochtends tot 2 uur 's nachts. Hij volgde talloze cursussen, verkocht
ze aan het publiek en nam nieuwelingen de 'biecht' af als zogenaamde
auditor. Mensen legden hun hele ziel en zaligheid voor hem bloot.
Het geen Houwert ook deed, voor hij toetrad tot de sekte. "Kan de
kerk later mooi tegen je gebruiken als je met ze wilt breken".
Hoe komen personen ertoe zich zo uit te leveren? Houwert vindt het
verklaarbaar. "Mensen zijn op zoek naar houvast en willen graag
ergens bij horen. Boven-dien geeft de Scientology-leer je het gevoel
iets positiefs te doen. Christelijke kerken hebben mo menteel niet
veel te bieden op ge-bied van spiritualiteit. Ik ben zelf katholiek
opgevoed en vind dat de leiding van de katholieke kerk zich alleen
maar belachelijk maakt met haar verouderde stand punten".
Leven als Scientology-aanhanger is verkeren in een permanente roes.
"Eerst zet de kerk al je problemen op een rij. Volgens de
Scientology-leer is alles psychosomatisch, dus het gevolg van
psychische problemen. Zij zullen je wel van je problemen afhelpen.
Zonder artsen, medicijnen, psychiaters en therapie`n. Zeggen ze. Het
paradoxale is dat ook de Scientology-kerk je onderwerpt aan een
psycho-analyse. Ze zijn zo blind, dat ze niet eens beseffen dat ze
gebruik maken van de methoden van de vijand, om maar even in hun
termen te spreken". Als sektelid leef je in een voortdurende
hypnose-toestand, waaruit je niet wilt ontwaken. Een paradijs, ver
van de harde werkelijkheid. Houwert: "Een van de basisoefeningen is
het elkaar aankijken. Uren lang. Daarvan raak je in een soort
trance. Je gaat je lekker voelen, euforisch bijna. Dat gevoel wil je
vasthouden".
Doodsbang
"De Scientology leert je om je vrij te maken van alles: de ballast
van je vorige levens, je ouders, je omgeving, je werk. Je leven
binnen de sekte wordt een soort drug. Je raakt verslaafd aan hun
cursussen. Je wilt niks anders meer".
Na drie jaar besefte Houwert dat hij een slaaf was geworden en alles
behalve vrij. Hij vertrok met de noorderzon, uit angst voor
represailles. Want de arm van de Scientology-kerk kan ver reiken.
"Wat ze kunnen doen is te gek voor woorden. Ik ken mensen die
doodsbang zijn gemaakt. Als je de Organisatie verlaat, stappe
aanhangers naar je buren en strooien verdachtmakende praatjes in het
rond: Weet u wel dat hiernaast een kinderverkrachter woont...'
Ze maken je sociale leven kapot".
"De kerk valt altijd aan. Op een dusdanige manier dat mensen smeken
om met rust te worden gelaten. Zo'n tactiek werkt in de Verenigde
Staten nog veel sterker dan hier. Vergeet niet dat de kerk alles
over je weet door de auditing de biecht die je krijgt. Dat geeft ze
een schat aan persoonlijke gegevens, die ze keurig bijhouden in
dossiers".
Nadat Houwert de sekte had verlaten, keerde hij via Belgie terug
naar Nederland. Momenteel heeft hij een vertaalbureau in Haarlem.
Wonderlijk genoeg heeft hij zich nog enige tijd aangesloten bij de
Scientologykerk in Brussel. "Ik was in de Canadese organisatie
behoorlijk hoog opgeklommen. In Brussel keken ze erg tegen me op. Ik
maakte indruk op hen. Blijkbaar kon ik de kerk op dat moment nog
steeds niet loslaten. De overgang naar de realiteit is groot".
In het krijt
Houwert heeft 100.000 gulden aan eigen geld in de Scientology-kerk
gestoken en staat nog voor hetzelfde bedrag bij de sekte in het
krijt. Wat hem betreft blijft dat ook zo. ,"Ik denk niet dat ze een
deurwaarder zullen sturen". Die duizelingwekkende hoeveelheid geld
is voornamelijk gaan zitten in de gigantische prijzen die de
Scientology-kerk rekent voor haar cursussen. Houwert: "Je betaalt al
gauw een paar honderd gulden per uur. De Scientology-kerk is
business. Er moet geld worden verdiend. Overigens spreekt de kerk
niet over betalen maar doneren. Dat klinkt een stuk svmpathieker".
Toen Houwert besloot zich bij de kerk aan te sluiten moest hij een
meerjarencontract ondertekenen. Hij tekende voor een miljard (!)
jaar. In het contract staat de bepaling dat bij tussentijds vertrek
voor alle genoten cursussen alsnog moet worden betaald. Vandaar de
gigantische schuld die Houwert nog heeft uitstaan. Hij is niet de
enige. "Onlangs belde mij iemand die de organisatie 10.000 gulden
schuldig is".
Het kostte Houwert uiteindelijk tien jaar om helemaal los te komen
van de Scientology-doctrine. "Je raakt in een innerlijk conflict dat
begint met: de Scientology-mensen zijn slecht, maar de leer zelf is
prima. Geleidelijk aan prik je ook door alle theorieen heen. Je
herkent immers de boom aan zijn vruchten".
Het afkickproces heeft Houwert op eigen krachten voltooid door veel
gegevens over de kerk te verzamelen. met name ervaringen van andere
afvalligen. Mensen die sterk genoeg waren om hun belevenissen op
schrift te stellen. Daar is moed voor nodig, meent Houwert. "Dat je
de kerk verlaat is nog tot daar aan toe. Maar als je er mee in de
openbaarheid treedt, dan ben je de duivel. Een SP: een Suppressive
Person. Het ergste van het ergste".
Ook Houwert is nu SP'er door met zijn verhaal naar buiten te komen.
Het laat hem koud. "Ik ben niet bang. Ik ben momenteel voor honderd
procent vrij. van de kerk. En omdat ik weet wat het me heeft gekost,
wil ik mensen dezelfde lijdensweg besparen door ze te helpen. Ik heb
heel veel materiaal over de kerk verzameld. Ontnuchterende verhalen,
zodat mensen beseffen waarin ze hebben geloofd. Want je gelooft
alles wat de kerk vertelt. Nee, sterker nog: je bent er zeker van.
Geloof heeft nog te veel twijfel in zich".
' Binnen de Scientology-kerk verleer je kritisch te zijn. Op alle
vragen die je stelt, krijg je als antwoord: 'go to the source, ga
naar de bron. En die bron is alles wat Ron Hubbard, de stichter van
de Scientology-kerk, heeft geschreven. Als je niet tevreden bent met
zijn antwoorden, redeneert de kerk dat weg. 'Je bent nog niet rijp
genoeg om alles te bevatten', wordt dan gezegd. Ex-sekteleden en hun
familie staan in de kou, vindt de Haarlemmer. "Er is geen
hulpverlener die aanvoelt wat deze mensen hebben meegemaakt. Je moet
echt zelf een fanatiek volger zijn geweest om het te begrijpen".
Van boek naar fles
De impact van sommige ervaringen bijvoorbeeld. Houwert: "Ik heb bij
Scientology een cursus gevolgd om buiten je lichaam te treden. Ik
vond het fantastisch. Dat dit kon! Later heb ik er met een
psycholoog over gepraat. Die vroeg hoe een en ander in z'n werk
ging. Ik vertelde dat ik in een kamer zat met een fles aan de ene
kant van de kamer en een boek aan de andere kant. Ik moest steeds
van de fles naar het boek lopen en beschrijven wat ik zag. De vorm
van het voorwerp, de kleur en het gewicht. Van het boek naar de fles
en omgekeerd. Uiteindelijk raakte ik buiten mezelf".
"Toen ik dat de psycholoog vertelde, moest hij hartelijk lachen. Hij
vond het heel gewoon. 'Je bent gedesorienteerd geraakt en kreeg
uiteindelijk een soort trancegevoel', verklaarde hij. En ik maar
denken dat ik buiten mijn lichaam was getreden. Kortom: je wordt
belazerd waar je bij staat". Met de tientallen reacties op zijn
advertentie gaat Houwert de komende tijd aan de slag. Hij wil met
zijn stichting niet alleen slachtoffers van de Scientology-kerk
helpen, maar ook ex-aanhangers van andere sekten.
(Voor hulp aan ex-sekteleden en hun familie: Stichting TNA, Postbus
4386. 2003 EJ Haarlem)

Nieuwe Revu 13 juni '91

Vandaag Amerika,
morgen de wereld
HET SCIENTOLOGY - COMPLOT
Nadat er drie jaar geleden negen leiders in Spanje waren opgepakt, werd het
stil rondom de Scientology Church. Maar dat wil niet zeggen dat de sekte
haar activiteiten staakte. In tegen deel. De Scientology Church breidt
zwijgend haar wereld-imperium uit. Een onderzoek naar de
dekmantel-organisaties, de methoden waarop critici de mond wordt gesnoerd en
het grote doel.
Noah Lotrick (24) uit Kingston (Pennsylvania) sprong vorige zomer in New
York City uit een raam op de tiende verdieping van het Milford Plaza Hotel.
Hij stortte neer op de motorkap van een zesdeurs limousine. Toen de politie
arriveerde zagen zij dat zijn vingers zich nog uirstrekte naar 171 dollar,
het enige geld dat hij niet had uitgegeven aan de Scientology Church: de
'zelfhulp filosofiegroep' die hij zeven maanden eerder ontdekt had.
De vader van Noah Lottick, een arts, kan het nog nauwelijks geloven. "Wij
dachten dat het een normale opleiding was," zegt hij. "Maar nu weten we dat
het een school is die geleid wordt door psychopaten. Hun therapieá‘án zijn
pure manipulatie. Ze weken naar aardige, intelligente mensen en vernietigen
ze.
De Lottick's zouden Scientology graag voor het gerecht dagen, voor
medeplichtigheid aan de dood van hun zoon, maar zij zijn bang voor de
gevolgen. De kerk verschuilt zich al bijna veertig jaar met succes achter
artikel 1 van de Amerikaanse Grondwet en achter een batterij goedbetaalde
advocaten en priváŽá-detectives.
De Scientology Church, opgericht door de Amerikaanse science
fiction-schrijver L. Ron Hubbard, doet zich voor als een religie. In
werkelijkheid is de kerk een zeer winstgevende wereldwijde zwendelpraktijk
die overleeft door leden en critici op een mafia-achtige wijze te
intimideren. Er zijn in de afgelopen tien jaar slechts korte perioden
geweest waarin de opmars van de kerk werd afgeremd. In het begin van de
jaren tachtig kwamen elf kopstukken, waaronder Hubbard's vrouw, in de
gevangenis terecht. Zij waren betrokken bij infiltratie en inbraken.
Bovendien bad de groep meer dan honderd telefoonlijnen afgeluisterd van
priváŽá-adressen en regeringsinstan ties die betrnkken waren bij een
onderzoek naar de kerk.
De meeste sektes overleven hun stichter niet, maar Scientology floreert
sinds let overlijden van Hubbard in 1986. De kerk heeft wereldwijd ongeveer
50.000 leden, veel minder dan de acht miljoen die door henzelf geclaimd
wordt, maar er zijn inderdaad miljoenen mensen die ooit met Hubbard's
bizarre schepping te maken hebben gehad. EáŽán van de verschijningsvormen
van de kerk is 'De kerk van de geestelijke technologie'. Uit dossiers van
rechtszaken blijkt dat deze zij tak alleen al in 1987 een inkomen had van
ruim een miljard gulden. Ex-leden die op hoog niveau opereerden zeggen dat
de moederorganisatie zo'n achthonderd miljoen heeft weggesluist naar
bankrekeningen in Liedtenstein, Zwitserland en Cyprus.
Hubbard's boeken vormen nog steeds de grondslag voor de denkbeelden en
werkwijze van Scientology. EáŽán van zijn werken, 'Dianetics, de moderne
wetenschap van mentale gezondheid' uit 1950, beschrijft hoe psychische
problemen ontstaan en hoe ze het beste verholpen kunnen worden. Volgens
Hubbard laten negatieve ervaringen uit het verleden geestelijke littekens,
of in het kerkjargon 'engrammen' achter. Zolang die engrammen niet behandeld
worden, zijn mensen geen vrije wezens. Hubbard beschrijft in zijn boek de
enige werkzame behandelingsmethode: 'auditing'. Met behulp van de E-meter,
een door de stichter ontwikkelde leugendetector, dwingt de auditor zij
patient terug te gaan' naar een gebeurtenis in het verleden die de oorzaak
is van een engram. Deze praatsessies kunnen volgens Hubbard de intelligentie
vergroten en blindheid genezen. Zelfs wanneer de engrammen genezen zijn
liggen er volgens de Scientology-doctrine nog steeds spirituele gevaren op
de loer. Om aan die gevaren te ontkomen moet de Scientoloog "de brug op naar
totale vrijheid."
De kosten van al deze therapieá‘án zijn hoog. Nieuwe leden - "rauw vlees"
zoals Hubbard hen noemt - betalen volgens de laatste prijslijst 2000 gulden
voor een uur 'auditing'. Een sessie van twaalfeneenhalf uur kost 25.000
gulden. Wie de hele brug wil begaan moet rekening houden met bedragen tussen
de 400.000 en de 800.000 gulden.
Psychiaters zeggen dat 'auditing' kan leiden tot een verslavende geestelijke
euforie. Nieuwkomers kunnen de sessies zelf verdienen door nieuwkomers te
werven, door nieuwkomers te auditeren of door lid te worden van de kerk.
"Zorg ervoor dat er een heleboel lichamen door de winkel gaan," schreef
Hubbard in een van zijn bulletins aan topfunctionarissen binnen de kerk.
"Verdien geld, verdien meer geld. Laat anderen produceren zodat je zelf geld
verdient... Hoe je ze binnen krijgt of waarom, maakt niets uit, maar doe
het.'
Harriet Baker (73) werd op hardhandige wijze geconfronteerd met deú
Voordat Noah Lottick zichzelf van Het leven beroofde betaalde hij meer dan
10.000 gulden aan de kerk. Naarmate hij Scientology vaker bezocht, werd zijn
gedrag vreemden Toen Noah's vader besloot om een psychiater om raad te
vragen was het al te laat. 'Van Noah's vrienden bij Dianetics' vermeldde de
kaart aan een van de bossen bloemen op het graf van Lottick. Geen enkele
Scientologoog nam de moeite om op de begrafenis e komen. Een week daarvoor
warwn Noah's ouders nog warm onthaald in hetScientologygebouw. Een leider
van Noah's groep liet daarbij weten dat hun zoon een paar uur voordat hij
vermist werd nog in het gebouw was geweest. Maar zodra zijn lichaam door
zijn ouders geidentificeerd was werddeze lezing bij Scientology ontkend. Tot
op de dag van vandaag weigert de kerk om 6000 gulden die Lottick nooit
gebruikte terug te betalen aan de ouders. Noah zou het geld overgemaakt
hebben als een donatie.
DE LEIDING VAN SCIENTOLOGY is op het moment in handen van de Amerikaan David
Miscavige, 31 jaar, een 'drop-out' van de middelbare school en een lid van
de tweedegeneratie Scientologen. Ex-leden beschrijvenhem als sluw,
meedogenloos en zo achterdochtig over vermeende vijanden dat hij z'n
drinkbeker nooit neerzet zonder er een plastic dekseltje op te doen. Het is
zijn obsessie om van Scientology in de jaren negentig een vertrouwenwekkende
beweging te maken die ingang vindt onder brede lagen van de bevolking.
De 'Celebity Centers' (Vip-centra) maken onderdeel uit van deze strategie.
In Hollywood heeft de kerk een keten van societeiten opgericht waar
Amerikaanse sterren groots onthaald worden. In de centra kunnen beroemdheden
terecht voor algemene adviezen en voor carriereplanning, overigens tegen
betaling van forse bedragen. John Travolta, Tom Cruise en de actrice Kirstie
Alley - bekend van Cheers - maken gebruik vean deze diensten, evenals de
jazz-muzicus Chick Corea en Nancy Cartwright, 'de stem' van cartoon-ster
Bart Simpson. Maar Miscavige bewandelt ook andere wegen om zijn doel te
bereiken. Hij nam het bekende reclamebureau 'Hill en Knowlton' in de arm om
het ranzige imago op te poetsen. Miscavige's groep trad naast Sony en Pepsi
op als hoofdsponsor voor Ted Turner's Liefdadigheidsspelen.
Scientology-boeken werden in grote oplages op de markt gebracht en
vervolgens door de groep zelf gekocht, zodat deze titels bovenaan de
bestsellerlijsten verschenen. In gerenomeerde tijdschriften alsú
Terwijl de naam Scientology te kust en te keur wordt aangeprezn, dedient de
kerk de kerk zich van taloze schuilnamen, dekmantels en tussenpersonen om
haar produkt aan de man te brengen. Met name rijke, intellectuele mensen
zijn een gewilde prooi.
STERLING MANAGEMENT SYSTEMS, opgericht in 1983,behoort tot de
snelstgroeiende familiebedrijven in Amerika. (In 1988 bedroeg het inkomen
zo'n 20 miljoen). Sterling verzendt regelmatig een nieuwsbrief aan meeer dan
300.000 mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg: meestal tandartsen.
Hen wordt een drastische stijging van het inkomen voorgespiegeld Wanneeer
zij deelnemen aan de door Sterling georganiseerde seminars en cursussen, die
ongeveer 20.000 gulden per stuk kosten. Het hoofddoel van Sterling is
klantenwerving voor Scientology. De oprichter van het bedrijf, tandarts
Gregory Hughes, staat nu onder verdenking bij het 'Tuchtcollege voor
Tandartsen' in Californie. Er zijn negen rechtzaken tegen hem aangespannen
voor het ondeskundig behandelen van patienten, meestal kinderen.
Veel tandartsen die zonder het te weten bij Scientology betrokken zijn
geraakt, hangen eveneens rechtszaken boven het hoofd. Tandarts Robert Geary
uit Medina (ohio), die in 1988 een Sterling-seminar bezocht, onderging ' de
meest extreme verkoopmethodes die hij ooit had meegemaakt.'
Sterling-medewerkers verzekerden Geary (45) dat hun firma niet was verbonden
aan Scientology; toch wisten zij Geary ervan te overtuigen dat hij en zijn
vrouw Dorothy persoonlijke problemen hadden die auditing noodzakelijk
maakten. In vijf maanden, zeggen de Gearys, besteden zij 260.000 gulden aan
diensten en nog eens 100.000 gulden aan goederen zoals 'met goud ingelegde'
boeken over investeringsniveaus met een handtekening van Hubbard. Geary
voegt daar aan toe dat de Scientologen niet alleen zijn bank belden om de
limet van zijn creditcard te verhogen, maar dat zij hem bovendien dwongen
zijn handttekening te plaatsen onder een aanvraag voor een lening van 40.000
gulden. "Het was krankzinnig." zei hij achteraf. "Ik kon zelfs geen rekening
krijgen waarop stond waarvoor de lening bestemd was." De Gaerys beweren dat
de dwang zover ging dat Scientologen Dorothy twee weken vasthielden in een
berghut, waarna ze behandeld moest worden voor een zenuwinzinking.
MAAR STERLING is lang niet de enige dekmantel. Er zijn ook organisaties die
zich ten doel stellen de publieke opinie rijp te maken voor het
gedachtengoed van de kerk. "De grootste informatie-campagne in de
geschiedenis van Scientology." zo noemt de kerk de verspreiding van meer dan
3,5 miljoen exemplaren van 'The Way to Happiness' (een boek over moraal van
Hubbard's hand) op openbare basisscholen in heel Amerika. Deze taak was in
handen van the'Way to Happinessúar onderwijzers leren de methoden van
Hubbard toe te passen.
Ook buiten het onderwijs tracht Scientology de geesten rijp te maken. Onder
de naam 'Citizens Commission on Human Rights' (CCHR) het 'Burgercomite voor
de Mensenrechten' is een groep binnen de ker fulltime bezig om wat zij zien
als haar voornaamste concurrent, de psychiatrie, te bestrijden. Het comite
verspreidt regelmatig rapportages die de psychiatrie en specifieke
psychiaters in een kwaad daglicht moeten stellen. De aan de kerk verbonden
'Concerned Businessman's Association of America'., de Vereniging van
Verontruste Amerikaanse zakenlieden' organiseert debatten waar tegen drugs
wordt geageerd en verleent studiebeurzen van 10.000 gulden. Zo hopen zij
studenten aan zich te binden en in de gunst te komen bij beroepskrachten in
het onderwijs. John D. Rockefeller de vierde, senator voor West-Virginia,
prees de vereniging onlangs nog aan op de senaatsvloer, niet wetend dat hij
met een dekmantel van Scientology te doen had. In augustus was de schrijver
van Roots, Alex Haley, de belangrijkste spreker op het jaarlijkse feestmaal.
De onwetendheid tegen over de kerk kan genant zijn. Achteraf zegt Haley:"Ik
wist niet zoveel van deze club af. Ik ben een aanhanger van de methodisten.
De gouveneur van de staat Illinois, jim Edgat, maakt het nog bonter. Hij
wilde 13 maart uitroepen tot 'L. Ron Hubbard Day'. Tenslotte, zo zei hij,
had Hubbard de afwijkingen van de menselijke geest verholpen. Toen hij er
eind maart achter kwam wie Hubbard werkelijk was, trok hij de proclamatie
in.
SCIENTOLOGY houdt zich niet alleen be'zig met de zorg voor het geestelijke,
maar ook lichamelijke problemen kunnen met de 'tech' van Hubbard verholpen
worden. Hiertoe is 'HealthMed' opgericht: een keten van klinieken waar het
lichaam wordt gereinigd door wissel baden in de sauna, licbaarnsoefeningen
en vitamine-preparaten. Deskundigen stellen het program-ma aan de kaak als
kwalkzalverij. Bovendien is het overmatig toedienen van vitamines in
combinatie met de sauna gevaarlijk.
Hubbard's reinigingsprogramma vormt ook de voornaamste steunpilaar voor
Narconon: een door de kerk gerunde keten van 33 alkick-centra voor alcohol
en drugs -sommigen in gevangenissen onder de naam Criminon- in twaalf
landen. Ook op het ulcelijke vlak laten Scientologen tich niet onbetuigd.
Bedrijven werken samen met Scientology en andersom. De gebroeders Feshbach
-Kurt, Joseph en Matthewuit Palo Alto (Californie) zijn rijk geworden met
handel volgens het procede' van 'shorting'. Op de effectenmarkt betekent
'shorting' dat een handelaar effecten leent van een staatsbedrijf, om ze
vervolgens door te verkopen op de markt. De handelaar hoopt dan dat de
prijzen van de effectenú
De Feshbacbs hebben inmiddels meer dan een miljard tot hun beschikking en
geven leiding aan een staf van zestig werknemers. Hun succes hebben zij,
naar eigen zeggen, geheel te danken aan Scientology. De kerk mocht dan ook
zo'n twee miljoen gulden van hen incasseren.
Tijdens hoorzittingen (1989) in het Congres beweerden vertegenwoordigers van
verschillen-de bedrijven dat stromannen van de gebroeders Feshbach valse
informatie hadden verspreid onder regeringsinstanties om hun bedrijf in
dis-krediet te brengen en de effecten in waarde te doen dalen. Stromannen
zouden met hetzelfde doel zijn opgedoken in de gedaantes van veiligheids- en
Beursambtenaar.
Michael Russell, uitgever van een aantal tijdschriften over het zakenleven
legde een getuigenverklaring af waarin hij zei dat een werknemer van
Feshbach zijn bankiers opbelde en trachrte zijn leningen te blokkeren. Soms
ook huren de Feshbachs priváŽá-detectives om bed rijven door te lichten.
Eventuele misstanden worden doorgespeeld aan business-verslaggevers,
makelaars en beleggers. De Feshbachs, die colherts dragen met de slogan
'effecten-busters' houden vol dat zij schone handen hebben. Maar als
onderdeel van een lopend onderzoek naar mogelijke voorkennis bij
effectenhandel wordt volgens welingelichte kringen gekeken of de gebroeders
Feshbach vertrouwelijke informatie hebben gekregen van ambtenaren van het
Ministerie van Volkshuisvesting. De broers Iij ken gelieerd te zijn aan
Scientology's strijd tegen de psychiatrie en medicijnen: hun slachtoffers
zijn vaak firma's die te maken hebben met biotechnologie of gezondheid.
Fen andere geruchtmakende activiteit was een samenzwering van Scientologen
om binnen te dringen in het Internationale Monetaire Fonds, de Wereldbank en
de Export-Import bank van Amerilca om vertrouwelijke informatie te vergaren.
De Scientologen hoopten te weten te komen van welke landen in de wereld het
in ter-nationale krediet ingetrokken zou worden. Aan de kerk verbonden
handelaren zouden met deze voorkennis hun voordeel kunnen doen door via
kortstondige handelsposities in die landen gebruik te maken van de
schommelingen in de waarde van de munteenheid.
Soms leiden de malversaties tot een veroordeling. Zoals in het geval van
drie scientologen uit Florida, waaronder Ronald Bernstein, een belangrijke
geldschieter van Scientology. De drie bekenden in maart schuldig te zijn aan
het wit-wassen van geld via hun handel in zeldzame postzegels.
SCIENTOLOGY BESTEED grote sommen geld aan het monddood maken van critici.
Artsen, journalisten, advocaten en zelfs rechters worden bedolven onder
processen, beslopen door detectives, vals beschuldigd van verzonnen
misdaden, in elkaar geslagen of met de dood bedreigd. Critici zijn
'vogelvrij' zo luidt een van de beleidslijnen die door Hubbard werd
uitgezet.
De meest afschrikwekkende vertegenwoordigers van de kerk zijn haar
advocaten. Hubbard waarschuwde zijn volgelingen voor advocaten die
adv'iseren om niet te vervolgen. Het doel van vervolging is eerder
verwarring zaaien en ontmoedigen dan winnen.' Resultaat: Scien tology heeft
honderden rechtszaken aangespannen tegen vermeende vijanden en betaalt
jaarlijks ongeváÇár 40 miljoen gulden aan meer dan bonderd advocaten.
cientology lijkt zich tot doel te hebben gesteld om de oppositie tot een
faillissement te drijven of te begraven onder papier. Alleen al tegen de
belastingdienst lopen 71 rechtszaken.
Tegen Michael Flynn, een advocaat uit Boston die tussen 1979 en 1987
slachtoffers van de kerk bijstond werden veertien absurde rechtszaken
aangespannen die áŽááŽán voor áŽááŽán niet ontvankelijk werden verklaard.
Een andere advocaat, Joseph Yanny, vertegenwoordigde de sekte tot 1987. Hij
gooide het bijltje erbij neer toen hem, naar zijn zeggen, werd verzocht om
Scientology. leden te helpen bij het stclen van medische rapporten die
gebruikt zouden worden om een advocaat van de tegenpartij te chanteren. (In
plaats daarvan werd de advocaat volgens zegs. mannen in elkaar geslagen).
Sinds Yanny de kerk niet meer verdedigt is hij het doelwit ge-worden van
inbraak, rechtsvervolging en bedreiging met de dood.
CRITICI DRINGEN EROP AAn dat de staat de kerk op een gecoá™árdineerde wijze
aanpakt. "ik zou wel eens willen weten waar de regering blijft?" vraagt Toby
Plevin, een adv'ocaat uit los Angeles die opkomt voor de slachtoffers. "De
rechtsvervolging zou niet overgelaten moeten worden aan priváŽá-personen.
God weet dat de meesten van ons bang zijn om betrokken te raken."
Tot dusverre bezorgt de internal Revenue Service (IRS); ofwel de Centrale
Belastingdienst, Sciehrnlogy nog de meeste kopzorgen. Belastingbeambten
hebben vermoedens dat Hubbatd\ opvolgers de kas v'an de kerk hebben gelicht.
Sinds 1988, toen de Hoge Raad zich schaarde achter eerdere gerechtelijke
uitspraken om de belastingvrijwaring voor Scientology op te heffen is er een
grootscheeps landelijk onder-zoek gestart. Een klein, maar behulpzaam
houvast in het onderzoek waren cassettebanden met gesprelelten wssen
hooggeplaatste Scientologen en hun advocaten. Volgens een federaal hoger
gerechtshof vormden de banden bewijs-materiaal voor een plan om "in de
toekomst belastingfi'aude te plegen".
De belastingdienst en de FBl hebben ex-leden de afgelopen drie jaar verslag
laten uitbrengen van hun bevindingen. Dit onderzoek werd mede gestart om
bewijs teú
SOMS KUNNEN zelfs de fanatiekste aanhangers wel een beetje bescherming
gebruiken. Dat bleek nog eens in het geval van John Travolta die zich,
ondin'rks kritische geluiden in de richting van het management toch lange
tijd opwierp als de onofficiele spreekbuis van de kerk. Ex-leden die in de
top meedraaiden verzekeren dat Travoita lange tijd bang is geweest dat
details over zijn seksuele leven naar buiten gebracht zouden worden, zoora
hij de kerk de rug toe zou keren. Het voormalig hoofd van de
veiligheidsdienst van Scientology, Richard Aznaran, herinnert zich dat
Miscavige tegenover stafleden vaak grappen maakte over T'avolta's vermeende
pro miscue homoseksuele leven. Op dit moment lijkt de dreiging achterhaald.
in mei verkocht een mannelijke porno-ster voor 200.000 gulden het verhaal
over zijn twee jaar durende relatie met Travolta aan een pulpblad. Travolta
weigerde commentaar; in december diskwaliflceerde zijn advocaat het verhaal
als bizar. Twee weken later kondigde de acteur aan dat hij ging trouwen met
actrice en medeScientoloog Kelly Preston.
NIET LANG NA DE DOOD van Hubbard ontbood de kerk Trout & Ries een
respectabel marketing-adviesbureau dat opereert vanuit Connecticut. "Wij
zijn zeer duidelijk geweest" zegt Jack Trout. áÇáWe hebben hen geadviseerd
om de boel uit te mesten, de controverses te beá‘áindigen en zelfs op te
houden een kerk te zijn. Zij waren er niet voor te porren.', In plaats
daarvan heeft Scientology nu áŽááŽán van de grootste Public Relations-firmas
in de arm genomen: Hili and Knowlton. Woordvoerders van het bedrijf weigeren
commentaar. Trout niet: "Hill and Knowlton moeten het gevoel hebben dat er
nog met deze heren te praten valt," zegt hij. "Tenzij ze het echt alleen
maar om het geld gaat."
DESKUNDIGEN VOORSPELLEN dat, tenzij de federale autoriteiten hun zaken
serieus aanpakken, de piraterij van de kerk zich zal verspreiden als een
kankergezwel "Scientologen zijn zeer ondernemend, en nu Hubbard dood is, en
niet meer in staat om de boel in de war te gooien met zijn eeuwige invallen,
is het voor de navolgelin gen zelfs eenvoudiger geworden om hun route uit te
stippelen," waarschuwt Louis West, directeur van het 'Instituut voor
Neuropsychiatrie' aan de 'Universiteit van Californie' in Los Angeles. "Ik
voorspel dat er meer offensieven en fi nanciá‘ále transacties in gang gezet
zullen worden. Wat ik zou willen zijn wettelijke maatregelen om mensen te
beschermen tegen de valse beloftes van sektes als Scientology."
Nieuwe Revu 13.06.91

Nieuwe Revu 13 juni '91

Scientology in Nederland
Peter Rensen maakte in 1988 voor Nieuwe Revu een undercover
reportage over Je Scientotogy Church in Amsterdam. Hij vergelijkt
nu de Amerikaanse en Nederlandse Organisatie met elkaar
Door Peter Rensen
Drie jaar geleden beschreef ik voor dit blad de handel en wandel van de
Scien tology Church in Amsterdam, de enige Nederlandse vestiging. Mijn
bevindingen waren somber, de kerk laat geen enkele plaats over voor het
individu. Wie zich bij Scientology aansluit raakt verstrikt in een web van
dwangmatige ideologieen. Bovendien functioneert de kerk als een gulzige
multinational die mensen zonder scrupules tot op de laatste cent financieel
uitkleedt.
De instelling van de Scientology Church in Nederland verschilt niet van de
Amerikaanse. Ook in Nederland opereert de kerk doelbewust onder schuilnamen
en dekmantels. Tijdens mijn verblijf werd Scientology vaak geintroduceerd
als Dianetics. Field Staff Members (FsM's), Scientologen die in hun eigen
omgeving nieuwe leden trachtten te werven, boden hun diensten aan als
'Dianetics Consultant'. Bij de boeken van Hubbard die naar geinteresseerden
werden gestuurd, moest ik zorgvuldig alle aangehechte Scientology-kaartjes
verwijderen en vervangen voor Dianetics-brochures. Tijdens een seminar voor
Delfise ingenieurs werd de naam Scientology angstvallig verzwegen.
Dianetics is niet de enige schuil naam. Onder de term 'Hubbard College of
Improvement' werden scientology-cursussen (voor management verbetering) bij
de belasting afgetrokken.
In Zutphen bestaat sinds 1982 een vestiging van Narconon, het alkickcentrum
voor alco hol- en drugsverslaafden van Scientology. En ook de 'Citizens
Commission on Human Rights' (CCHR), het anti-psychiatriecomite, is actief in
Nederlands De naam wordt vooral gebruikt om pamfletten en ingezonden brieven
in kranten te ondertekenen.
Zowel in Amerika als in Nederland is het zeer moeilijk om een vinger te
krijgen achter dc financi‘le handel en wandel van de kerk.
Wel werd mij duidelijk dat stafleden op het laagste - en middenniveau niet
rijk werden van hun werk. Manuel Nugteren, hoofd van de afdeling werving,
lichtte een tipje van de financi‘le sluier op: "Stafleden krijgen betaald
naar de hoeveelheid kennis die zij hebben vergaard. Hoe meer cursussen
iemand gevolgd heeft hoe meer units diegene krijgt toegewezen. De Inkomsten
van de Nederlandse organisatie worden verdeeld over de units. Wanneer de
totale produktie laag is, dan is een unit dus maar weinig waard."
Zo ontstaat een systeem waarbij iedereen op zijn eigen niveau direct
voordeel heeft aan het verhogen van de "conditie van de organIsatie". Het
verraderlijke is dat dc cursussen die stafleden gratis kunnen volgen, direct
in rekening worden gebracht zodra het staflid de kerk verlaat. Ongemerkt
kunnen die bedragen hoog oplopen en het staflid afhankelijk maken.
In hoeverre de topfunctionarissen, die vanuit het Europese hoofdkantoor
boven de organIsatie in Nederland geplaatst zijn zich ont-trekken aan
dergelijke regels is mij niet duidelijk geworden.
Voor de bezoekers van Scientology liggen dc zaken eenvoudiger. Zij worden
onder zware druk gezet om cursussen of'auditing' te kopen en moeten direct
betalen. Tenminste een man sloot tijdens mIjn verblijf een lening van
tienduizenden guldens af bij een verzekeringsmaatschappij om zijn 'auditing'
te kunnen betalen. scientology In Nederland is een theekransje vergeleken
met de situatie in Amerika. Chronisch personeelsgebrek maakt het de
organisatie hier onmogelijk op Amerikaanse wijze campagne te voeren en
critici onder druk te zetten. Voor de bevoegde autoriteiten zou dit wellicht
reden kunnen zijn om de kerk des te harder te bestrijden
Nieuwe Revu, 13-06-91

Dit artikel was te vinden op http://www.xs4all.nl/~txtbreed/vk250197.html - maar al een tijd niet meer opvraagbaar.

Volkskrant, 25 januari 1997

Bevrijding te koop
In Duitsland gaan stemmen op om Scientology te verbieden
en in Beieren worden Scientology-leden al geweerd uit
politieke ambten. Hollywood-sterren kwamen daar onlangs
tegen in het geweer. In Nederland is Scientology één grote
cursus-hype: een kleine organisatie die verbeten vecht om
een plek te veroveren. Vraag: ‘Bent u voor rassenscheiding
en klassenstelsels?’
door Stella Braam
Aan de Nieuwezijds Voorburgwal 271 in Amsterdam doemt het
gebouw van de Scientology Kerk op. Of toch niet? 'Er zit
geen kerk, zegt een medewerkster van de Kamer van
Koophandel in Amsterdam. Op het adres blijkt een Deens
bedrijf gevestigd: New Era Publications International,
'een uitgeverij van boeken in Europa en Azië, fictie en
non-fictie van de auteur L. Ron Hubbard'.
Het pand oogt weinig uitnodigend. Het is dringend aan een
opknapbeurt toe. Is dit het dynamische centrum van
Scientology, waar het, zoals de boodschap van de snel
wisselende woordvoerders luidt, 'fantastisch' gaat? Julia
Rijnvis, secretaris en huidig woordvoerster: 'In Nederland
hebben we negenduizend leden. Zeker twintigduizend mensen
hebben contact met ons gehad. Ze hebben bijvoorbeeld een
cursus bij ons gevolgd’ Enthousiast: 'Wij zijn wereldwijd
het snelst groeiende kerkgenootschap.’ 'Last van de
commotie in Duitsland heeft Scientology Nederland niet
gehad, zegt ze. 'Integendeel. Er komen nu nog meer
geïnteresseerden. Zij willen weten wat voor kerk wij
eigenlijk zijn.'
Help, wij komen handen tekort, is de noodkreet in de
Nederlandse Scientology-bladen Theta en Communicatie.
Begin vorig jaar telde Scientology Nederland zestig
stafleden, aldus een bericht in het ledenblad, terwijl er
zeker tweehonderd nodig zijn om het zendingswerk te
verrichten. Nu zijn het er nog minder: vijfenvijftig, om
precies te zijn.
En die negenduizend leden dan? Louter een pr-praatje,
weten insiders. Het zijn er, zeggen zij, slechts enkele
honderden. En dat is misschien wel het best bewaarde
geheim van Scientology Nederland.
Julia Rijnvis protesteert: ‘Wij hebben mensen die na een
aantal jaren weer terugkomen en zeggen dat ze nog steeds
onze methode toepassen.' Zulke mensen zijn volgens haar
ook leden.
Het heeft er alle schijn van dat de doorbraak van
Scientology in Nederland uitblijft, zeker wanneer je de
recente gegevens naast de laatst bekende
onderzoeksgegevens legt. Die dateren van 1984, toen Tobias
Witteveen, in opdracht van de Vaste Kamercommissie voor de
Volksgezondheid, onderzoek verrichtte naar de ‘nieuwe
religieuze bewegingen', 'sekten' in de volksmond. Medio
1983 telde Scientology 52 stafleden, van wie dertig
fulltime. Volgens eigen opgave telde de Kerk toen 725
leden, van wie er 320 actief zouden zijn.
Intern wijst men de vooringenomen media als voornaamste
oorzaak van het uitblijven van succes aan Niet geheel ten
onrechte. De media waren al anti-Scientology vóór haar
vestiging in Nederland (1970). Dat had te maken met de
dubieuze reputatie van Scientology internationaal.
Begin jaren tachtig werden elf kopstuk ken, onder wie
Hubbards vrouw, gevangen gezet. In de Verenigde Staten en
Europa is Scientology diverse malen veroordeeld wegens
infiltratie, intimidatie, afluisterpraktijken en chantage.
Het kleine clubje in Nederland heeft zich echter
ingehouden. Bewijzen van zulke praktijken zijn er hier
niet, al zijn er aanwijzingen dat Scientology-leden wel
degelijk infiltreren. In 1973 bleek een van de
'deskundigen’ in een werkgroep van ambtenaren die
onderzoek naar Scientology wilden doen, zelf lid. Ook
begin jaren tachtig bij het door het parlement gelaste
onderzoek wisten enkele leden binnen te dringen. Soms zijn
mensen van Scientology ook in hulpgroepen voor
familieleden van sekteleden actief.
Pronken met Hollywood-kopstukken, zoals Scientology in de
Verenigde Staten doet, is er in Nederland niet bij. Men
moet zich behelpen met twee ‘bekende’ Nederlanders: Jan
Wijn, pianist, en Hilda van der Meulen, voormalig Miss
Nederland 1993.
Wat betreft zijn propaganda teert de Kerk nog steeds op de
sterk verouderde bestseller ‘Dianetics’ van oprichter L.
Ron Hubbard. Het boek is nauwelijks door te worstelen en
legt het ontegenzeggelijk af tegen de vlot geschreven
Hoe-word-ik-gelukkig uitgaven van René Diekstra en Emile
Ratelband. ‘Het boek kan inderdaad een snellere vertaling
gebruiken’, zegt woordvoerster Julia Rijnvis.
De werving gebeurt onder meer in de Kalverstraat waar het
winkelende publiek wordt aangesproken met het aanbod van
een gratis persoonlijkheidstest, die ze om de hoek, in het
gebouw van Scientology, kunnen afleggen. Zomer vorig jaar
deed Scientology een poging eigentijdser over te komen.
Met vrolijke muziek en enthousiaste jongeren reed een
promotiebus door Amsterdam. De bus wordt zelden
gesignaleerd, maar maakt volgens Scientology een toer door
Nederland.
Wie ingaat op het aanbod van een gratis
persoonlijkheidstest krijgt in het gebouw van Scientology
tweehonderd vragen voor zijn neus, waaronder deze:
 • 'Bent u voor rassenscheiding en klassenstelsels?'
 • 'Vindt u dat de hedendaagse ontwikkeling naar een systeem van gevangenissen zonder tralies gedoemd is tot mislukking?'
 • 'Zou het u beslist inspanning kosten om over het onderwerp zelfmoord na te denken?’
 • ‘Is alleen de gedachte al aan de dood of zelfs maar aan iets dat u aan de dood doet denken, afschuwwekkend voor u?'
Het is de Oxford Capaciteits Analyse, 'een wetenschappelijke analyse van uw persoonlijkheid’. Zijn de vragen eenmaal ingevuld, dan komt een grafiekje uit de computer gerold en krijgt de bezoeker te horen dat hij ‘iets aan zijn persoonlijke ontwikkeling moet doen’. Men dringt aan. Voor nog geen tweehonderd gulden heb je een cursus om je communicatie te verbeteren, of om je relatie nieuw leven in te blazen. In een basiscursus stuiten cursisten op lesmateriaal dat aan de jaren vijftig doet denken. Wie toch blijft, loopt het risico een ‘cursus-hopper’ te worden. Want Scientology is één grote cursus-hype. Dat mensen ‘gehersenspoeld’ worden (en vervolgens voor vele tienduizenden guldens weer ‘gedeprogrammeerd’ moeten worden), heeft de wetenschap naar het rijk der fabelen verwezen. Men voelt zich veeleer opgenomen in een warme familie (Rijnvis: ‘gegrepen door de ideologie en methode’) en gaat dan akkoord met de regels. [Het laatste woord over "hersenspoeling" is zeker nog niet geschreven. Zie de site van: GROUP OF RESEARCH AND INFORMATION ON THE SECTS -- Mike] Mensen die voor Scientology willen werken, tekenen een contract voor tweeëneenhalf of vijf jaar, en kunnen uiteindelijk het behaaglijke gevoel krijgen bij een elite te horen. Een gevoel dat, zeggen uitgetreden leden, tot schulden en faillissementen kan leiden; vanwege de kosten die aan de geestelijke bevrijding verbonden zijn. Flauwekul, zegt Rijnvis: ‘Stafleden hebben het recht op gratis cursussen en leden doneren voorafgaand aan het deelnemen van de cursus.’ Voormalig woordvoerder Rob Hiemstra verklaarde een paar jaar geleden nog lang niet ‘clear’ te zijn, maar tot zijn innige tevredenheid al zeventigduizend gulden aan zijn reiniging te hebben uitgegeven. Elke editie van de interne bladen Theta en Communicatie is een aanvuring om door te gaan op het cursuspad naar geestelijke bevrijding, om, in Scientology-taal, clear te worden. ‘Wow, wat ik nu heb bereikt! Deze cursus was een complete rundown,’ schrijft Ingeborg F. trots - als eerste in Nederland heeft zij de New Hubbard Professional Metering Cursus voltooid. Achter in elke editie staat steevast een rijtje geslaagden - ‘releases’ en gegradueerden. Zomer vorig jaar telde Scientology Nederland een kleine 120 geslaagde cursisten, onder wie kinderen die een communicatiecursus voor kinderen succesvol afsloten. Autochtone namen domineren, maar allochtone rukken onmiskenbaar op: Turkse, Surinaams/Hindoestaanse, Oost-Europese. In een van de nummers van vorig jaar is een prijslijstje bijgevoegd. De goedkoopste cursus is de ‘Hubbard professionele Indoc TR cursus’. Daarvoor hoeft een lid slechts 960 gulden te betalen. Voor de Academie Niveaus 0-IV moet een lid bijna zeventienduizend gulden doneren. Rijnvis: 'Dat is relatief. Het is een opleiding voor auditor, iemand die Scientology-counseling geeft, een cursus die vijf tot zes jaar duurt.’ Eenmaal in het bestand van de Nieuwezijds worden de leden met post bestookt, ook uit het buitenland. Kom langs in Kopenhagen, het hoofdkwartier van Europa, in Los Angeles, het mekka van de cursussen, of gewoon op een bijeenkomst ‘om opzienbarende inside-informatie te vernemen’, aldus een brief die onlangs werd verstuurd aan een Scientology-lid. Inside-informatie over ‘onze enorme vooruitgang in het blootleggen van de misdaden van de psychiatrie en over hoe wij in het jaar 2000 de psychiatrie uitgebannen zullen hebben.’ Geestelijkereiniging tot het faillisement toe Een Scientology-lid dreigt privé en zakelijk failliet te gaan. Brieven van incassobureaus vallen op zijn deurmat. Als op zijn cursusschema achter dreigt te raken, krijgt hij een brief van zijn begeleider: jij wilt toch niet achterlopen? Je mede-cursisten hebben de cursus al af. Sommigen zijn al aan een nieuwe begonnen. 'Iemand heeft wel eens geprobeerd zo'n cursus als gift op te voeren,’ laat woordvoerder Ph. van Veller van de belastingdienst weten. 'Dat hebben wij niet geaccepteerd, want wij beschouwen Scientology niet als een algemeen nut beogende instelling.' 'Dit is niet correct, zegt Scientology woordvoerster Julia Rijnvis met grote verbazing. 'Cursussen worden wel degelijk als gift geaccepteerd door de belasting. In 1989 heeft de Inspectie der Vennootschapsbelasting in Amsterdam Scientology schriftelijk laten weten dat de Scientology Kerk niet belastingplichtig is voor de Vennootschapsbelasting, omdat er geen winststreven is en er geen concurrentiepositie wordt ingenomen! Bovendien ligt er een brief uit 1988 waarin de Amsterdamse inspecteur toezegt dat er ook geen omzetbelasting betaald hoeft te worden, 'aangezien in casu geen sprake is van activiteiten binnen een onderneming'. Toch doet Scientology aan een bedrijf denken. Fulltime stafleden werken zes dagen per week van 9.00 uur tot 22.00 uur. Hun loon? In een oproep 'Auditors gevraagd' staat de openhartige toelichting 'Een afschuwelijke betaling'. Leden kunnen onder meer ‘trainingawards’ verdienen. Ze sprokkelen kortom hun eigen cursussen bij elkaar. Ze ontvangen commissie per nieuw aangebrachte cursist/lid. Stafleden op hun beurt ontvangen loon: tussen de veertig en honderd gulden per week, constateerde Witteveen in 1984. In een voetnoot merkte hij op dat eigenlijk de Wet op bet minimumloon ontdoken wordt. De Arbeidsinspectie gaat desgevraagd bekijken hoe het technisch in elkaar zit. Er wordt, heel simpel gezegd, arbeid verricht, er is loon verschuldigd en er is sprake van een gezagsverhouding. Woordvoerster M. Rijersma van de Arbeidsinspectie laat weten dat Scientology inderdaad de Wet op bet Minimumloon ontduikt. Desalniettemin kan de Arbeidsinspectie niet ingrijpen. 'Dat komt door onze procedure, legt Rijersma uit. 'Werknemers moeten zelf bij ons aan de bel trekken.’ Dat zullen de Scientology-stafleden niet lichtvaardig doen. Ze mogen niet eens. De internationale richtlijnen schrijven voor dat Scientology-leden nooit openlijk kritiek op hun organisatie leveren. Doen ze dat toch, dan komen ze voor een 'ethisch gerechtshof’ dat de nodige maatregelen treft, variërend van berisping, degradatie en geldboetes tot, in het ergste geval, ontzegging van het lidmaatschap van de kerk. Beroep is niet mogelijk. Scientology-woordvoerster Julia Rijnvis stelt dat haar Kerk het minimumloon niet hoeft te betalen. 'Wij zijn kerkmedewerkers. Wij krijgen een vergoeding', zegt ze. ‘Wij tekenen geen arbeidsovereenkomst, maar werken vanuit idealen en een gelofte zoals kloosterlingen die afleggen.' Aan idealen ontbreekt het niet. Scientology zet zich niet alleen in voor de geestelijke bevrijding van de inwoners van Nederland, maar ziet ook maatschappelijke taken weggelegd: de oplossing van het verslavingsprobleem, beter onderwijs. Verder dient de psychiatrie ‘geliquideerd’ te worden, aldus een toespraak van H. Jentzsch, president van Scientology International. Volgens critici ontbreekt in de opsomming één belangrijk doel: ‘make money, make more money’, een van Hubbards beleidsrichtlijnen. En het grote geld zit in het bedrijfsleven. Internationaal is Scientology ook daar actief - om de bedrijven clear te maken. Dat heeft een grote garagehouder (meer dan tweehonderd werknemers) in Nederland ondervonden. De man, die anoniem wil blijven, kreeg twee jaar geleden een mailing van het bedrijf Silhouet Personnel Selection. Met het aanbod een gratis test te komen afleggen die normaal gesproken honderden guldens zou kosten. Hij kreeg, zoals later zou blijken, Scientology's Oxford Capaciteits Analyse onder zijn neus, dezelfde test die de van de Kalverstraat geplukte bezoekers gratis afleggen. Het grafiekje dat uit de computer rolde, toonde pieken en dalen. 'En voor elke piek en elk dal hadden ze wel een cursus', zegt de garagehouder, die met de cursus 'communicatie' begon. Voor vierduizend gulden. 'De theorie was goed, zegt de garagehouder. 'Maar de praktijkoefeningen deden vreemd aan. Dan moest je elkaar in de ogen kijken, waarbij de een strak moest blijven kijken terwijl de ander allerlei grimassen moest maken! (TR-0, zeggen Scientology-kenners: twee uur lang niet met de ogen mogen knipperen). Van de zeven cursisten haakten er drie onmiddellijk af, aldus de garagehouder. ‘Ik weet niet of ze hun geld hebben teruggekregen. 'Voor sommige mede-cursisten - allen uit het bedrijfsleven - bleek dit de zoveelste cursus die ze bij Silhouet aflegden. Hij vernam dat er maar liefst twintig cursussen in bet pakket zitten. Geldklopperij, vermoedde de garagehouder. Hij kreeg argwaan en wilde niet meer. Sindsdien wordt hij bestookt, per brief of telefonisch, door medewerkers van Silhouet. Twee maanden geleden nog kwam weer een mailing met een aanbieding binnen. Eenmaal in het bestand, blijf je erin, vertelt de man, die snel door had dat hij met Scientology van doen had. 'Daar maken ze geen geheim van.' Algemeen directeur J. Ramirez van Silhouet betreurt het dat een (ex)klant ontevreden is. Hij is bovendien verbaasd dat de garagehouder niet uit het bestand is gehaald. 'Dat doen wij altijd. Laat hem even met ons bellen en we halen hem eruit!’ Ramirez ontkent met nadruk directe banden met Scientology te hebben. ‘Wij maken in onze trainingen gebruik van de inzichten van Hubbard. Dat is alles.' Hij zegt dat zeker tweeduizend bedrijven in Nederland - waaronder enkele grote met meer dan vijfduizend werknemers - gebruik maken van zijn diensten. Namen wil hij niet noemen, vanwege de privacy. ‘Tussen de tachtig en honderdtwintig mensen per week maken gebruik van onze diensten. Het kan dus niet zo zijn dat wij slecht werk afleveren'. Van de 23 Silhouet-medewerkers, zegt hij, zijn sommigen lid van Scientology, anderen niet. Of Ramirez zelf lid is? 'Die vraag maakt mij ongemakkelijk. Wat doet het ertoe welke geloofsovertuiging iemand aanhangt?' Ook U-man Nederland in Bilthoven, een bedrijf voor managementconsultancy, zeggen insiders, is internationaal voor Scientology actief. U-man Nederland gebruikt de Oxford Capaciteits Analyse om sollicitanten te testen. Directeur I. Feringa zegt dat zo'n vijfhonderd bedrijven in Nederland van zijn diensten gebruik maken. Ook hij wil geen namen noemen en ontkent banden met Scientology te hebben. 'Wij hebben die test gekocht. Dat is alles.' J. van Minden, directeur van Psychom, een bureau voor loopbaanbegeleiding dat sollicitanten onder meer voorbereidt op testen, werd drie jaar geleden door Silhouet benaderd met de vraag of hij de Oxford Capaciteits Analyse op zijn waarde wilde testen. Van Minden: ‘Silhouet kwam er rond voor uit dat ze van Scientology waren.’ Maar tot een advies is het nooit gekomen. 'Essentiële gegevens, zoals de ‘meetpretentie', dus welke persoonlijkheidskenmerken je wilt meten, kwamen niet boven tafel', zegt van Minden. Toen ik vroeg om nadere onderzoeksgegevens, kwamen ze met onderzoek uit Frankrijk van ene S. Bernstein. Ik heb nog naar die man gezocht, maar hij was niet te vinden. Ik vraag me af of hij wel bestaat!’ De Engelse criticus Chris Owen publiceerde onderzoek van wetenschappers naar de test. Het eindoordeel: de Oxford Capaciteits Analyse is volstrekt onbetrouwbaar. [Er bestaat blijkbaar wel een Serge Bornstein, een Franse psychiater die het goed kan vinden met de Scientologen. Bornstein komt voor op de Franse "TARGETS DEFENCE POINTS" lijst van Scientology, volgens Serge Faubert, die het boek schreef Une secte au coeur de la République. Meer gescande Scientology documenten uit dat boek. -- Mike] Ook in het onderwijs, de anti-psychiatriebeweging en in de verslavingszorg is Scientology volgens insiders direct actief. Scientology ontkent dit: het gaat om onafhankelijke stichtingen. Maar als men de lijsten van de bestuursleden bekijkt, komt men vooral de namen van actieve Scientologen tegen. Zo zit de stichting Effectief Onderwijs achter een basisschool, de Lafayette-school in Amsterdam, waar dertig kinderen onderwezen worden volgens Hubbards didactische inzichten. De strijd tegen het verslavingsprobleem geschiedt vanuit het afkickcentrum Narconon in Zutphen. Narconon is in opspraak geraakt: de behandelmethoden zouden dubieus zijn, de verslaafden zouden hun afkicken zelf moeten betalen en van de wal in de sloot geraken: zij zouden in 'Scientology-junks' veranderen. Onzin, zegt Narconon-voorzitster J. Kluessien. ‘Van de honderden verslaafden die we hier gehad hebben, zijn er vier lid van Scientology geworden.’ De negatieve publiciteit heeft vervelende gevolgen gehad, zegt Kluessien. Justitie verwijst nauwelijks meer door naar Narconon. ‘Terwijl wij een uitstekende methode hebben, gebaseerd op de inzichten van Hubbard.’ Er zijn nu, zegt ze, zo'n twintig verslaafden in Narconon. Zij leveren hun uitkering in, op wat zakgeld na, en gaan het 'reinigingsproces' in. Resultaat? Kluessien: 'Eén op de drie blijft clean.’ Scientology's strijd tegen misstanden in de psychiatrie verloopt onder meer via Internet. Daar heeft de vanuit Scientology opgerichte organisatie Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM) een eigen homepage. Op de homepage: 'De NCRM gelooft dat patiënten in psychiatrische inrichtingen tot de meest onderdrukte en minst vertegenwoordigde groeperingen in onze samenleving behoren.' In Nederlandse klinieken zouden, volgens het NCRM op de homepage, 'afschrikwekkende' toestanden heersen. Vooral psychofarmatica zijn een doorn in het oog, evenals elektroshocks en isolatie. De Kamers van Koophandel verkeren in verwarring over de positie van de stichting. De NCRM is hetzij al lang opgeheven, dan wel verkeert sinds kort in liquidatie. Er is echter wel een NKRM, het Nederlands Komitee voor de Rechten van de Mens, dat in de Amsterdamse Gerard Doustraat zetelt, op het voormalige adres van de woordvoerster van Scientology, alwaar de geïnteresseerde op het antwoordapparaat van een particulier stuit. De statuten van NKRM spreken duidelijke taal. Het Komitee verzet zich tegen misstanden in de geestelijke gezondheidszorg, zoals 'beïnvloeding van de geest zonder goedkeuring van het slachtoffer, inclusief hersenspoeling, openlijk of heimelijk.’ In de doelstelling wordt de naam Scientology niet genoemd. Maar de namen van de bestuursleden maken het verband direct duidelijk. Patrick Peperstraete, bijvoorbeeld, was een topman van Scientology Nederland; Julia Rijnvis, secretaris/woordvoerster van de Scientology Kerk, is hier penningmeester. ‘Wij zijn door Scientology opgericht. Maar verder zijn we een onafhankelijke stichting. Wij dragen niet per se Scientology uit', zegt NKRM-voorzitter Jos van Loon uit Haarlem. Haar kritiek op de geestelijke gezondheidszorg in Nederland: gedwongen opname, veel medicijnen die iemand in een 'zombie' doen veranderen, seksueel misbruik, isolatiecellen, en elektroshocks die volgens Van Loon nog in zeker zestien instituten worden toegepast. 'Zulke praktijken, zegt ze, 'horen in een slachthuis thuis.' De strijd tegen misstanden geschiedt via het geven van informatie. Er worden advertenties geplaatst. Van Loon heeft in twee jaar tijd, zegt ze, honderdvijftig klachten ontvangen. Wat kan Scientology voor deze mensen betekenen? 'U bedoelt het Komitee’, verbetert Van Loon, en vervolgt: 'Wij geven informatie. We wijzen ze de weg in de rechtshulp. Meer kan ik helaas niet doen. Op zijn hoogst kan ik ze adviseren om bijvoorbeeld op homeopathie over te gaan. Zij die in de reguliere psychiatrie behandeld zijn, hebben namelijk nog een lange weg te gaan om uit de medicijnen te komen.' Wie een contract als staflid bij Scientology tekent, moet dan ook verklaren nimmer opgenomen te zijn geweest in een psychiatrische inrichting. Psychiatrische patiënten die zich bij Scientology melden, krijgen te horen dat Scientology nog niets voor ze kan doen. Van Loon: 'Maar een patiënt die nog nooit met de reguliere psychiatrie in aanraking is geweest die kan door de Scientology-methode geholpen worden. Absoluut.’ Jos van Loos stat hoog op de ladder van de IAS - the International Association of Scientologists. Zij heeft de rang Patron with Honor. Het is nauwelijks bekend dat je titels kunt verwerven als je geld doneert aan Scientology. Wie meer dan vijfduizend Amerikaanse dollar schenkt, is sponsor. Als je twintigduizend dollar schenkt (of twintig leden weet te werven) kom je op de Honorlijst. Met meer dan veertigduizend dollar ben je Patron. En wie meer dan honderdduizend dollars aan Scientology schenkt wordt bevorderd tot Patron with Honor. In ‘Impact, the magazine of the international association of scientologists’, worden de gulle Scientologen met naam en toenaam genoemd. Ook Nederland telt vele Patrons. Nog niet gesignaleerd in Nederland is een Patron Meritorious (schenking van meer dan 250 duizend dollar), noch een Gold Meritorious (meer dan een miljoen dollar). Patron with Honor Jos van Loon, NKRM-voorzitter, zegt dat het schenken niets met eer te maken heeft. 'Dat doe je puur voor je idealen, omdat Scientology een van de weinige groepen is die iets goeds voor de wereld doen.' Waar het geld heen gaat? Naar de International Association of Scientologists. Daar wordt bepaald hoe en waar het geld wordt gezet. 'Wat dacht u dat die advertenties in de ‘Herald Tribune’ hebben gekost?’ zegt Van Loon. Lachend: 'Daar is mijn donatie vast aan opgegaan. Of neem die advocaten voor de rechtszaken die we moeten voeren.’ Een bron die in contact staat met uitgetreden leden zegt dat geen van hen wil praten. Nee, ook niet anoniem. 'It is a high crime to publicly depart Scientology.’ Scientology verlaten is een misdrijf. Gebod nummer één. De consequenties? Niet alleen kan dan het geld van alle ‘geschonken’ cursussen worden teruggevorderd. Men wordt, volgens de interne richtlijnen, verklaard tot ‘suppressive person’, waarop ‘fair game’ van toepassing is, lees: men wordt vogelvrij verklaard.Trouw 06.04.95

"De kerk in Amsterdam verkoopt ook managementcursussen voor intern gebruik. Is het kerkelijke materiaal hetzelfde als dat van Silhouet? Neen, zegt Ramirez; ja, zegt J. Rijnvis van de kerk, die naar aanleiding van het interview met Hopstaken en Ramirez van Silhouet uit eigen beweging contact zocht met Trouw."


Commentaar? Verbeteringen? Vragen? Stuur ze naar mgormez@chello.nlScientology associated deaths | | Scientology Child Abuse and Neglect
OSA Babes Gallery | | FACTNet Library Catalog | | Scientology Sound Bytes US/Australia
Scientology recruitment in the workplace | |Scientology rejected in UK charity bid
Some books critical of Scientology and Dianetics | | Silly Scientology Success Stories