Background courtesy
Windy's Web Design.

Scientology infiltreert onderwijs


From: jwd@dds.nospam.nl (Jan-Willem)
Newsgroups: nl.scientology
Subject: scientology infiltreert onderwijs
Date: Mon, 20 Jul 1998 16:07:29 GMT

In de Echo enkele weken terug stond een advertentie waarin werd
gevraagd om bijlesdocenten. De advertentie was geplaatst door het
'Maatschap voor Effectief Onderwijs' (waarschijnlijk een voortzetting
van de 'Stichting voor Effectief Onderwijs'. Hierin wordt o.a. gerept
van een korte interne cursus om de bijlesdocent op te leiden.

Er moest gebeld worden naar (020) 6832902 en dan krijg je Jos Koster
(vrouw) aan de telefoon.

Er bleken een paar informatie-avonden te zijn in de (Lafayette) school
in de Fahrenheitstraat 99, 1097 PP Asd., telnr. 6921224

--even tussendoor: er werd gezegd dat ze over een jaar weg wilden van
deze locatie en op zoek zouden gaan naar wat anders---

Op zo'n avond werd heel kort het onderwijsidee uitgelegd, dat uitgaat
van het idee dat kinderen dingen niet begrijpen omdat ze de woorden in
een tekst niet begrijpen. Op deze avond werd gezegd dat Jos Koster de
coordinatie regelde en een andere man (naam onbekend) vertelde iets
inhoudelijks. Deze man vertelde iets over het perspectief van waaruit
je volgens hun theorie bijles moest geven. Op deze avond gestelde
kritische vragen werd niet diep ingegaan.

In het totaal waren er ca. 8 belangstellenden. Waarschijnlijk is de
naam van Hubbard wel genoemd, maar kennelijk waren de belangstellenden
niet bekend met hem.

Hierna moest je als je bijlessen wilde gaan geven een formulier
invullen waarin je moest zeggen wat je vond van de methoden en wat je
motivatie is, en daarnaast nog wat algemene info. Later zou je worden
opgebeld worden of je geselecteerd was.

De 'geselecteerden' zijn opgebeld om te zeggen dat er een
bevestigingsbrief aankwam. In deze brief werd de naam van Hubbard weer
genoemd (zo is uiteindelijk de link met Scn gelegd). De brief moest je
ondertekenen dat je die cursus wilde volgen en dat je 450 gulden zou
moeten betalen als je niet minimaal 50 lesuren zou geven (tenzij de
Maatschap deze lessen niet zou kunnen aanbieden). Het een en ander zou
plaats gaan vinden in de Lafayetteschool, met als cursusbegeleidster
Aukje Koster.

De cursussen zijn op al de werkdagen van 3 t/m 21 augustus van
9:30-12.00 en 12.30-15.00. Het is geen classicale cursus, dus je kon
zelf 5 dagen uitzoeken (hoewel liefst een hele week achterelkaar)
Het vervelende is natuurlijk dat er wellicht een hoop mensen worden
ingeluisd die gewoon de link tussen deze bijlessen, Lafayette, Hubbard
en Scientology niet leggen. En de vraag is hoe dat zal zitten met de
kinderen die via deze methode bijles zullen gaan krijgen, hoe worden
deze geworven en zal de link met Scientology voor hen en hun ouders
duidelijk zijn?

JWFrom: harimau@xs4all.nl
Newsgroups: nl.scientology
Subject: basisschoolkeuze en scientology
Date: Thu, 29 Apr 1999 10:25:08 GMT
Message-ID: <37282e48.8924725@news.xs4all.nl>

Ja, ja de geneugten van het ouder zijn: tegenwoordig moet je al tegen
de tijd dat je kind in de buurt van 2 jaar dreigt te komen iets vinden

van een basisschool om überhaupt nog een keuze te kunnen maken.
Dus, mijn vriendin en ik oren te luister gelegd in de buurt en wat je
nog zo al doet... daartoe behoort ook het raadplegen van de
stadsdeelgids Watergraafsmeer 1998 (de nieuwe van Oost/Watergraafsmeer
1999 hebben wij niet meer kunnen vinden in onze huishoudingen;
wellicht dat er iets anders in staat...):

Je vindt als eerste vermelding onder het trefwoord: Basisonderijs -
Bijzonder Basisonderwijs "De Lafayetteschool". Nou ben ik tot dusver
niet zo begaan met de discussie om scientology (in een grijs verleden
als opstandige puber heb ik me 'n keer op straat laten verleiden om in
hun center een "persoonlijkheidstest" te doen - halverwege had ik zo
de slappe lach dat ik van de rest maar heb afgezien; en dat was dat
dus) maar nu begint dat toch wat anders te liggen want de
kwetsbaarheid van je kind maakt jezelf toch ook weer kwetsbaarder.
Bovendien zijn goede vriendinnen van ons meer of minder per toeval met
hun zoontje niet op deze school geëindigd - zij zagen de
Lafayetteschool als"gewone" particuliere school aan. Ik moet toegeven
dat ik dat tot regel drie van de beschrijving "opvoedkundige principes
en onderwijsmethoden van L. Ron Hubbaard" ook deed. maar dan ging een
belletje rinkelen en dook op internet om te checken of ik nou de
juiste associatie bij de naam had - ja hoor!

Maar goed lang verhaal kort: ik ben nogal ontdaan over het feit dat de
officiële stadsdeelgids zonder enige redactionele opmerking (mag dat
anders wel?) deze school als gewone school van het bijzonder
basisonderwijs opvoert (en ook wat plaatsvervangende schaamte: moet
dat nu in "mijn" stadsdeel.....). Te meer nadat ik via internet iets
meer over de historie van het geheel te weten ben gekomen. Een
plaatselijke partij "Meerbelangen" die de onderwijsparagraaf integraal
heeft overgenomen, is ook niet te beroerd geweest om de Lafayettschool
zonder commentaar op te voeren. Maar geen nood, die dames en heren
hebben al een mailtje ontvangen. Mijn vraag is nu, welke publicitaire
wegen staan mij open om wat ogen te openen zonder dat ik direct groots
gedoe met scientology krijg (want ik heb op dit moment niet zoveel
tijd en ruimte over om hier dan de nodige energie in te stoppen).
Hints en goede raad zijn zeer welkom.

Bij voorbaat al dank,

VeraFrom: "Icee" <hanniball@tip.nl>
Newsgroups: nl.scientology
Subject: Commitee of Evidence.
Date: Mon, 31 Jul 2000 05:02:05 +0200
Message-ID: <8m2qf6$jsj$1@nereid.worldonline.nl>

Zou de scientoloog en hoofdonderwijzeres Anna van Baarsen,
die zelf een verzoek indiende om een 'Committee of Evidence'
in Scientology te laten beoordelen en recht uit te spreken over
de ontstane problemen in de  'Lafayette School' te Amsterdam,
enige vermoeden heeft gehad dat ze zelf als 'Zwarte Piet'  eruit
zou komen?

Een vrije verslag van Scientology´s eigen rechtbank 'Committee
of Evidence' op 9 Juli 2000.

Het is een boel geweest op de Scientology-school de afgelopen
maanden met mensen die over elkaar 'Knowledge Rapports'
schreven en elkaar of zichzelf in 'Condition' stelden. Zo werd
Anna van Baarsen onrechtmatig in een 'Condition of Doubt'
gesteld door Dorit Pas, die toen als 'Ethics Officer' optrad voor
de school. Gezien Anna het daar niet mee eens was stopte Dorit
haar comm-line met haar. Omdat de situatie voortduurt zullen er
nu 'crammings' en allelei onderzoeken, waaronder het zoeken
naar 'third parties', plaats moeten vinden.
De school stond op een punt  opgeheven te worden toen Anna
besloten had de huur van de school op te zeggen en haar ontslag
in te dienen.  Anna van Baarsen krijgt nu alle schuld voor het
mislukken van de school omdat het uitvoeren en haar duplicatie
van de LRH study tech te zwak was en dat ze niet genoeg oog had
voor 'Keep Scientology Working'  ondanks dat ze een goede
onderwijzeres gevonden werd op een individuele basis, maar
niettemin een uitbreiding van de Scientology-school hinderde.
Nu moet Anna een 'Ethics Programma' volgen met een zooitje
'crammings' en 'run-downs' op haar verleden studies en trainingen
in de zomer-vakantie voor ze weer kan beginnen aan het nieuwe
schooljaar. En uit eigen zak een 'HCO Confessional' betalen
natuurlijk .
Ook is het nu de bedoeling om Anna verder 'de brug' op te sturen
volgens een trainings programma speciaal voor haar ontworpen.
Als prioriteit staat 'The Golden Age of Tech Supervisor' voorop.
Ook moet er een geschreven overeenkomst met OSA komen,
waarin Anna en Jan (Anna´s 2 D) verklaren alle rechten te verliezen
als 'Applied Scholastics' leden als Anna van Baarsen weer bedreigt
met legale stappen te ondernemen, die ze schijnbaar m.b.t. deze
zaak in het verleden al gedaan heeft.

In het 'Committee' zaten Patrick Peperstraete als voorzitter, Peter
Zimmatore als secretaris, Gwen Gale, Ed Koning en Nelly Hopstaken
als leden en Jos Koster.

In de tussentijd nemen Aukje en Jos Koster waar op de school.
Hebben ze eigenlijk wel de bevoegdheid hiertoe volgens de
Nederlandse onderwijswet? Of is dat de reden om Anna aan een
lijn te houden, die de bevoegdheid wel heeft?
Dat het niet helemaal in orde is blijkt uit ongunstige rapporten van zowel
Anna als Aukje en mede dat het aanbevolen werd dat OSA het een en
ander zullen corrigeren in samenwerking met de schooldirectie om de
school te schikken naar de Nederlandse schoolwet.

En de 'Lafayette-school' had niets met de Scientology Org te
maken behalve wat onderwijs-tech van Ron L. Hubbard?

Heri,
Icee


- extra informatie -

De aan scientology gelieerde school heeft een nieuwe locatie, nieuwe advertentie en een heuse website gekregen. Uit het huis aan huisblad De Echo van 28 maart 2001 onder de rubriek "(korte) medelingen" kan me lezen:

Wilt u goed ONDERWIJS voor uw kind? De Lafayette School, particuliere basisschool, heeft nog plaats in de onderbouw, groep 3, 5, 7, 8. www.lafayette-school.nl 3e Oosterparkstraat 237A, 1092 EA Amsterdam, 020-6921224

Volgens http://www.nic.nl/bestaat.lp is de organisatie erachter:

stichting voor effectief onderwijs
Dorpsstraat 98
1393 NK NIGTEVECHT


Op vrijdag 13 april 2001 hield de Lafayette school een open dag. Dit met de bedoeling nieuwe leerlingen te werven.

De open dag pakte ietsje anders uit dan de bedoeling was. De weinige ouders die interesse toonden, waren er bepaald niet van gecharmeerd dat de Scientology sekte hun kinderen op deze manier probeerde te strikken. Lees verder hoe een informatie-actie voor de school verging in de echo van 2 mei 2001. Geloof me, bedreigd worden met impliciet dodelijk geweld door een idioot dit uit de school kwam is niet prettig! De man vond het ook nog nodige naderhand per e-mail rare opmerkingen te maken.Terug naar Child abuse and neglect page