Scientology Critical Information Directory

This site is best viewed using a highly standards-compliant browser

VG Netts journalister tok scientologi-test [Norwegian]

Title: VG Netts journalister tok scientologi-test [Norwegian]
Date: Wednesday, 22 April 2009
Publisher: VG Nett (Norway)
Main source: vg.no
Alternate and/or complementary: Google translation, summary in English, discussion in English

Disclaimer: This archive is presented strictly in the public interest for research purposes. All the copyrights of materials reproduced here are the properties of their respective owners.

VG Netts journalister tok scientologi-test * - Deprimert, tilbaketrukket, uansvarlig * - På nivå med en gjenstand som ikke lever * - Undertrykkes av en eller flere personer * - Må velge mellom kurs eller kjemikalier * - Kan forbedre livet med 1000 prosent (VG Nett) Dette var blant tilbakemeldingene VG Netts tre journalister fikk da de tok den omstridte personlighetstesten til Scientologikirken. Det er denne testen Olav Gunnar Ballo (SV) mener var en utløsende årsak til at datteren Kaja tok ... [Read the rest at vg.no]