Scientology Critical Information Directory

This site is best viewed using a highly standards-compliant browser

Departementet om Scientologikirken: - Kan være på kant med loven [Norwegian]

Title: Departementet om Scientologikirken: - Kan være på kant med loven [Norwegian]
Date: Monday, 27 April 2009
Publisher: VG Nett (Norway)
Main source: vg.no
Alternate and/or complementary: Google translation

Disclaimer: This archive is presented strictly in the public interest for research purposes. All the copyrights of materials reproduced here are the properties of their respective owners.

(VG Nett) Helsedepartementet mener det er på tide at Scientologikirkens aktiviteter blir kontrollert opp mot norsk lov. Etter å ha besvart 200 spørsmål i Scientologikirkens personlighetstest på internett, gikk tre av VG Netts medarbeidere hver for seg til kirkens lokaler i Karl Johans gate i Oslo. Journalistene Stian Eisenträger og Marianne Vikås svarte ærlig på spørsmålene ut fra eget ståsted. Begge opplever seg selv som stabile, og fornøyd med livet. For å finne ut hvilke tilbakemeldinger depressive personer kan få, påtok ... [Read the rest at vg.no]